General Information

Institutional Information: Ataturk Faculty Of Education, Mathematics And Science Education, Department Of Chemical Science Education

Metrics

Publication

153

Citation (WoS)

51

Citation (Scopus)

107

H-Index (WoS)

4

H-Index (Scopus)

3

Project

7

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

24

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals

Biography

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Anabilim dalında tamamladı. Yüksek Lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde tamamladı. Doktorasını Leeds Üniversitesi’nde “Çözünme ve Çözünürlük konusunda “kavramsal anlamayı sağlama” noktasında gerçekleştirdi. Temel çalışma alanlarından bazıları, yapılandırmacı öğrenme anlayışı, yapılandırmacık temelindeki öğretim stratejileri, kavram yanılgılarının giderilmesi, kavram karikatürleri, kimya/fen ders kitaplarıdır, alternatif ölçme yöntemleri, fen ve kimya eğitiminde bilimsel projeler. Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise kimya, üstün yeteneklilerde fen ve kimya müfredat geliştirme komisyonlarında yer almıştır. TÜBİTAK BİDEB kurul üyesi ve Türk Kimya Derneği yönetim kurulu üyesidir.