Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Halk Sağlığı Krizlerinde Etkili İletişim Ve Güven: Türkiye’xxde Covid-19 Mücadelesi

Social Sciences Studies Journal (SSSJ), cilt.6, sa.68, ss.3701-3712, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Ortamda Kurum İçi İletişim: İşletmelere Yönelik Bir Araştırma

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi/26306220, sa.35, ss.1-18, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Internal Communication in a Digital Environment: A Research Study on Businesses

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, sa.35, ss.1-18, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER: FENOMENLER DİJİTAL MARKAELÇİSİ OLABİLİR Mİ?

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, cilt.12, ss.1044-1067, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dijital Halkla İlişkiler: Fenomenler Dijital Marka Elçisi Olabilir Mi?.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.1044-1067, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Bibliometric Profile of Articles Written by Female Authors in The Field of Public Relations at Refeered Journals of Communication Faculties in Turkey

Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Dijital Paydaşları Sosyal Medya Fenomenleri

Erciyes İletişim Akademia Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.285-299, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Medya yansımaları ekseninde kadına şiddet sorunsalı ve halkla ilişkiler

Marmara İletişim Dergisi, sa.28, ss.1-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Problem of Violence Against Women in Terms of Media Reflections and Public Relations

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, sa.28, ss.1-19, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tüketim Kültürü Perspektifinden Halkla İlişkiler

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.4, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Social Media Used As A Marketing Public Relations Tool In Turkish Football Teams For Sport Marketing

Selçuk İletişim Dergisi, cilt.7, sa.12, ss.5-13, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal İletişim Sürecinde İmajın Yeri

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.4, ss.125-145, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effects of Zara to the SMEs of an Emerging Market

JOURNAL OF GLOBAL FASHION MARKETING, cilt.2, ss.1-10, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kurumsal İletişim Sürecinde İmajın Yeri

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Halkla İlişkiler Yöntemlerinin Serüveni: Söylevlerden YouTube Videolarına

III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences e-ICEESS’xx2020, Balıkesir, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2020, ss.145-161

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Dijital İletişimi: HeForShe Türkiye Twitter Sosyal Ağ Analizi

XIV. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria, 26 - 27 Eylül 2020

Film İzleyicisine Yönelik Pazarlama Halkla İlişkiler Uygulamaları

XIV. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi – Plovdiv / Bulgaristan, 26 - 27 Eylül 2020

HALKLA İLİŞKİLERDE DİYALOG VE KATILIMCI SÜREÇ ARAÇLARI

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES HUMANITIES, 12 - 14 Temmuz 2020

YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER: COVID-19 SÜRECİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

Conference: International Conference on Covid-19 Studies- Ankara, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2020, ss.339-355

C2C SİTELERİNDE MÜŞTERİ YORUMLARI VE ÖNERİLERİN ALIŞVERİŞ TERCİHİNE ETKİSİ

Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi (International Humanities and Educational Sciences Congress), İzmir, Türkiye, 8 Kasım - 10 Aralık 2019, ss.457-473

E TİCARET VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ: SATICI İLETİŞİMİ VE SATIŞ PROMOSYONUNUN ONLİNE ALIŞVERİŞ TERCİHİ ÜZERİNE ETKİSİ

Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi(International Humanities and Educational Sciences Congress),, İzmir, Türkiye, 8 Kasım - 10 Aralık 2019, ss.411-424

Sanatsal Faaliyetlerin Halkla İlişkilerinde Yeni Nesil Kamuoyu Önderleri

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 Mayıs 2018

Social Media Influencers: Are They Brand New Actors of Electrol Canpaigns.

“Proceeding Book of XVI European Conference on Social and Behavioral Science held in Prizen, 10 - 12 Mayıs 2018

Disiplinlerarası Boyutuyla Halkla İlişkiler Literatürü Bibliyometrik Profil

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 Mayıs 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

PUBLIC RELATIONS BETWEEN REALITY AND HYPERREALITY

Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, Babacan, Hasan, Editör, Gece Akademi, ss.233-239, 2020

KAVRAM VE KURAMLARIYLA REKLAM

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2019

Halkla İlişkiler Nedir

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

Halkla İlişkiler Üzerine Düşünmek

İletişimin Gücü /Kurumsaldan Küresele Halkla İlişkiler, Filiz Balta Peltekoğlu, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.369-383, 2016

sosyal ağların açık kitapları ve evrilen mahremiyet

Ağdaki Şüphe, T. Kara E.ozgen, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.3-11, 2015

Yeni Nesil Halkla İlişkiler

Halkla İlişkilerin Kazancı, Yamanoğlu Melike Aktaş,Özdemir PınaR, Editör, DE Kİ, İstanbul, 2013

Halkla İlişkiler ve İletişim,Halkla İlişkiler Mesleği

Halkla İlişkiler, ANADOLU ÜNİV., Editör, ANADOLU ÜNİV. YAY. , İstanbul, 2013

Sosyal Medya, Sosyal Değişim

Sosyal Medya Akademi, Özgen Ebru,Kara Tolga, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012

Halkla İlişkiler Okuryazarı Olabilmek

Halkla İlişkiler ve Reklamın Anatomisi, Sema Yıldırım Becerikli, Editör, Ütopya Yayınevi, Ankara, ss.9-17, 2011

Kavram ve Kuramlarıyla Reklam

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2010

Kavram ve Kuramlarıyla Reklam

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2010

Sektörün Penceresinden Halkla İlişkiler

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2007

İmajın Çekiciliği mi? Sokratesin İtibarı mı?

Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler, Metin Işık, Editör, Eğitim Kitabevi, İstanbul, 2007

Halkla İlişkiler Nedir

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1998

Halkla İlişkiler Giriş

Marmara Yayınları, İstanbul, 1993