Disiplinlerarası Boyutuyla Halkla İlişkiler Literatürü Bibliyometrik Profil


PELTEKOĞLU Z. F. , TOZLU E.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri