Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Osmanlı Epigrafisi

 • Doktora Osmanlı Paleografyası

 • Lisans Ottoman Publication History

 • Lisans Osmanlı Arşiv Belgeleri

 • Lisans Ottoman Economic History

 • Lisans Ottoman Paleography

 • Yüksek Lisans Osmanlı Çalışmalarında Araştırma Araçları

 • Yüksek Lisans Osmanlı Araştırmalarında Kaynak Analizi