Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

'Ajams in Ottoman Printing: Iranian Book Company (sirket-i Sahafiye-i Osmaniye)

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.225-258, 2020 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Persian Intellectual in the 19th Century Ottoman Capital: Mirza Habib Isfahani and His Tereke

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, sa.49, ss.293-341, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Forgetten Field in the Economy of Salonica: Tobacca Production and Trade, and the Regie (1883-1912)

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, sa.43, ss.227-272, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Matbuat Tarihinin Kaynağı Olarak Meşihat Arşivi

Arşiv Dünyası, ss.22-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II. Abdülhamid Döneminde Dinî Yayıncılık: İslâmî Metinleri Kim Üretir?-II

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.1-44, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

II. Abdülhamid Döneminde Dinî Yayıncılık: İslamî Metinleri Kim Üretir?-I

History Studies, cilt.9, ss.85-110, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Tebriz Ticaret Hattında Valide Han XIX XX Yüzyıl Validehan at Istanbul Tabriz Trade Route XIX XXth Century 2014 Güz s 69 112

TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, sa.31, ss.69-112, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Taşrasında Matbuat Faaliyetleri Samsunlu Matbaacı ve Kitapçılara Dair Yeni Belge ve Bilgiler

Müteferrika Kitabiyat Dergisi, ss.119-134, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19 Yüzyıl İstanbul Hava Kirliliği Sorunu

Toplumsal Tarih, ss.67-71, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mahmud Nedim Maan Sohumi ve Samsun Hatıraları

Müteferrika, Kitabiyat Dergisi, ss.95-130, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

”Abdülhamid Dönemi Matbuat Denetiminde İlmiye Ricali”

II. ULUSLARARASI OSMANLI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ(OSARK II), Tirane, Arnavutluk, 17 - 20 Ekim 2018

Osmanlı Matbuat Tarihinin Kaynağı Olarak Meşihat Arşivi

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, 20 - 24 Kasım 2017

Sultanın Ecnebileri: Dersaadetin Acemleri

Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017

II Abdülhamid Dönemi Matbuat Politikaları Mushaf Basımı ve Dini Neşriyat

Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2016, ss.631-651

Inequality From the Perspective of An Ottoman Liberal Sakizli Ohannes Pasha and His Wealth of Nations

The 20th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought (ESHET), Paris, Fransa, 26 - 28 Mayıs 2016

XIX Yüzyıl Osmanlı Devleti nde İranlı Olmak Samsun daki Acem Topluluğu

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK), Sakarya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

Osmanlı Entelektüel Dünyasına Bir Katkı Dersaadet teki İranlı Basmacılar Sahaf ve Matbaacılar

13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), 1 - 05 Ekim 2013

XIX Yüzyıl Samsunu nda İktisadi Teşekküller Meslekler Esnaf

Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik I, Samsun, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2012, cilt.1, ss.293-312

Samsun Reji Nezareti

SAMSUN SEMPOZYUMU, Samsun, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Sultanın Ecnebileri: Dersaadet’in Acemleri

”Sultanın Ecnebileri: Dersaadet’in Acemleri”, Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi, F.Gün, İ.Kocaman, T.Göncü, E.Öncü, Editör, TBMM Milli Saraylar, ss.932-968, 2018

19. Yüzyıl Osmanlı Devletinde İranlı Olmak: Samsun’daki Acem Topluluğu

”19. Yüzyıl Osmanlı Devletinde İranlı Olmak: Samsun’daki Acem Topluluğu”,Osmanlı’da Şehir, Vakıf ve Sosyal Hayat, Fatih Bozkurt, Kerim İlker Bulunur, Mahmut Cihat İzgi, Editör, Mahya Yayıncılık, İstanbul, ss.253-276, 2018

II. Abdülhamid Dönemi Matbuat Politikaları: Mushaf Basımı ve Dini Neşriyat

”II. Abdülhamid Dönemi Matbuat Politikaları: Mushaf Basımı ve Dini Neşriyat”, Sultan Abdülhamid Han ve Dönemi, Fahrettin Gün, Halil İbrahim Erbay, Editör, TBMM Milli Saraylar, İstanbul, ss.631-651, 2017

Samsun Ticaretinin Kurumsal Teşkilatı (1923-1950)

"Samsun Ticaretinin Kurumsal Teşkilatı (1923-1950)", Gelenekten Moderniteye Samsun, Köse, Osman, Editör, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, ss.231-258, 2014

Samsun'da Sanayi, Ticaret ve Hizmet Sektörleri (1923-1950)

"Samsun'da Sanayi, Ticaret ve Hizmet Sektörleri (1923-1950)", Gelenekten Moderniteye Samsun, Osman Köse, Editör, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, ss.203-229, 2014

Rize İskelesi İnşa Projesi

"Rize İskelesi İnşa Projesi", Rize Defteri 2, Kara,İsmail, Editör, Dergah Yayınları, İstanbul, ss.99-114, 2013

Samsun Duhan Çarşısı’ndan Merkez Tütün Borsası’na

Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması-Haydar Kazgana Armağan Kitap-, Ertuğrul Tokdemir,Öner Günçavdı,Saime Suna Kayam, Editör, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, ss.95-112, 2011

Trabzon Reji İdaresi (1883-1914)

Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2007