Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

'Ajams in Ottoman Printing: Iranian Book Company (sirket-i Sahafiye-i Osmaniye)

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, pp.225-258, 2020 (Journal Indexed in AHCI) identifier

A Persian Intellectual in the 19th Century Ottoman Capital: Mirza Habib Isfahani and His Tereke

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.49, pp.293-341, 2017 (Journal Indexed in AHCI) identifier

A Forgetten Field in the Economy of Salonica: Tobacca Production and Trade, and the Regie (1883-1912)

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.43, pp.227-272, 2014 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Matbuat Tarihinin Kaynağı Olarak Meşihat Arşivi

Arşiv Dünyası, pp.22-50, 2018 (Other Refereed National Journals)

II. Abdülhamid Döneminde Dinî Yayıncılık: İslâmî Metinleri Kim Üretir?-II

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.54, pp.1-44, 2018 (International Refereed University Journal)

II. Abdülhamid Döneminde Dinî Yayıncılık: İslamî Metinleri Kim Üretir?-I

History Studies, vol.9, pp.85-110, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstanbul Tebriz Ticaret Hattında Valide Han XIX XX Yüzyıl Validehan at Istanbul Tabriz Trade Route XIX XXth Century 2014 Güz s 69 112

TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, no.31, pp.69-112, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Taşrasında Matbuat Faaliyetleri Samsunlu Matbaacı ve Kitapçılara Dair Yeni Belge ve Bilgiler

Müteferrika Kitabiyat Dergisi, pp.119-134, 2014 (Other Refereed National Journals)

19 Yüzyıl İstanbul Hava Kirliliği Sorunu

Toplumsal Tarih, pp.67-71, 2008 (Other Refereed National Journals)

Mahmud Nedim Maan Sohumi ve Samsun Hatıraları

Müteferrika, Kitabiyat Dergisi, pp.95-130, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

”Abdülhamid Dönemi Matbuat Denetiminde İlmiye Ricali”

II. ULUSLARARASI OSMANLI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ(OSARK II), Tirane, Albania, 17 - 20 October 2018

Osmanlı Matbuat Tarihinin Kaynağı Olarak Meşihat Arşivi

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, 20 - 24 November 2017

Sultanın Ecnebileri: Dersaadetin Acemleri

Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 04 November 2017

II Abdülhamid Dönemi Matbuat Politikaları Mushaf Basımı ve Dini Neşriyat

Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2016, pp.631-651

Inequality From the Perspective of An Ottoman Liberal Sakizli Ohannes Pasha and His Wealth of Nations

The 20th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought (ESHET), Paris, France, 26 - 28 May 2016

XIX Yüzyıl Osmanlı Devleti nde İranlı Olmak Samsun daki Acem Topluluğu

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK), Sakarya, Turkey, 14 - 17 October 2015

Osmanlı Entelektüel Dünyasına Bir Katkı Dersaadet teki İranlı Basmacılar Sahaf ve Matbaacılar

13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), 1 - 05 October 2013

XIX Yüzyıl Samsunu nda İktisadi Teşekküller Meslekler Esnaf

Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik I, Samsun, Turkey, 19 - 21 October 2012, vol.1, pp.293-312

Samsun Reji Nezareti

SAMSUN SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 13 - 16 October 2011

Books & Book Chapters

Sultanın Ecnebileri: Dersaadet’in Acemleri

in: ”Sultanın Ecnebileri: Dersaadet’in Acemleri”, Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi, F.Gün, İ.Kocaman, T.Göncü, E.Öncü, Editor, TBMM Milli Saraylar, pp.932-968, 2018

19. Yüzyıl Osmanlı Devletinde İranlı Olmak: Samsun’daki Acem Topluluğu

in: ”19. Yüzyıl Osmanlı Devletinde İranlı Olmak: Samsun’daki Acem Topluluğu”,Osmanlı’da Şehir, Vakıf ve Sosyal Hayat, Fatih Bozkurt, Kerim İlker Bulunur, Mahmut Cihat İzgi, Editor, Mahya Yayıncılık, İstanbul, pp.253-276, 2018

II. Abdülhamid Dönemi Matbuat Politikaları: Mushaf Basımı ve Dini Neşriyat

in: ”II. Abdülhamid Dönemi Matbuat Politikaları: Mushaf Basımı ve Dini Neşriyat”, Sultan Abdülhamid Han ve Dönemi, Fahrettin Gün, Halil İbrahim Erbay, Editor, TBMM Milli Saraylar, İstanbul, pp.631-651, 2017

Samsun Ticaretinin Kurumsal Teşkilatı (1923-1950)

in: "Samsun Ticaretinin Kurumsal Teşkilatı (1923-1950)", Gelenekten Moderniteye Samsun, Köse, Osman, Editor, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, pp.231-258, 2014

Samsun'da Sanayi, Ticaret ve Hizmet Sektörleri (1923-1950)

in: "Samsun'da Sanayi, Ticaret ve Hizmet Sektörleri (1923-1950)", Gelenekten Moderniteye Samsun, Osman Köse, Editor, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, pp.203-229, 2014

Rize İskelesi İnşa Projesi

in: "Rize İskelesi İnşa Projesi", Rize Defteri 2, Kara,İsmail, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.99-114, 2013

Samsun Duhan Çarşısı’ndan Merkez Tütün Borsası’na

in: Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması-Haydar Kazgana Armağan Kitap-, Ertuğrul Tokdemir,Öner Günçavdı,Saime Suna Kayam, Editor, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, pp.95-112, 2011

Trabzon Reji İdaresi (1883-1914)

Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2007