Osmanlı Devleti'nde Bilirkişilik (İstanbul Örneği)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Adli Tıp Ve Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Tıp Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SERCAN AYİŞİN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hızır Aslıyüksek

Eş Danışman: Filiz Dığıroğlu