Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Aralık 2005 Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma Yarışması 2004-2005

  Osmanlı Bankası Arşiv Ve Araştırma Merkezi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1

Davetli Konuşmalar

 • Aralık 2020 İstanbul-Tebriz Ticaret Hattında Validehan (XIX-XX yy)

  Seminer

  İRAM, Türkiye

 • Mayıs 2019 İran Araştırmaları Çalıştayı:Türkoloji ve Tarih

  Çalıştay

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye

 • Nisan 2019 Osmanlı Yazma ve Basma Kitap Kültürü

  Seminer

  Kadıköy Belediyesi TESAK, Türkiye

 • Aralık 2018 Matbuata Arşivden Bakmak:Osmanlıda Bilginin Tedavülü ve Devlet

  Seminer

  İstanbul Bilimler Akademisi, Türkiye

 • Kasım 2018 Osmanlı Arşivi Matbuat Tarihimize Nasıl Kaynaklık Eder?

  Seminer

  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2014 “İstanbul'daki Acem Topluluğunun Merkezi: Validehan”

  Konferans

  Sakarya Üniversitesi, Türkiye