Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Harf İnkılâbı Ekseninde Türk Aydınının Arap Harflerine ve Hat Sanatına Bakışı

İnsan ve Toplum Bilimleri Artaştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.1875-1905, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hat Sanatının Mimar Sinan Estetiğine Katkıları

Turkish Studies, cilt.14, ss.1689-1714, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okçuluk ve Hat Sanatı

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD), cilt.7, ss.1642-1672, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Rihlat al-Khatt al-Muhaqqaq fi al-asr al-Othmani al-Klasiki wa ma Badahu

HURUFUN ARABIYYUN, cilt.1, ss.56-63, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Hat Sanatının Yeni Renkleri

El Sanatları, cilt.1, ss.136-141, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Hayvan Tasvirli Hat Eserleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD), cilt.6, ss.2299-2322, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hat Sanatı ve Konyalı Hattatlar

İpek Yolu, (Konya Kitabı XV), cilt.15, ss.54-67, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Medeniyet Sembolü Olarak Hat Sanatı

Hece, ss.588-593, 2013 (Hakemsiz Dergi)

HİLYE-İ ŞERİFE’NİN DİNÎ, EDEBÎ VE ESTETİK BOYUTLARI

Turkish Studies, cilt.7, ss.2041-2053, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kültürel ve Estetik Bakımdan Vav Harfine Analitik Bir Yaklaşım

Turkish Studies, cilt.4, ss.2577-2600, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hilye i Şerifenin Dinî Edebî ve Estetik Boyutları

Turkish Studies, cilt.1, ss.2041-2053, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hat Sanatı Bakımından Mushaf Kitabetinin Tarihî Seyri

Marife, ss.307-326, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Su Mimarisi Kitabelerinde Hat Estetiği

İSTEM, ss.193-219, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üsküdar’daki Osmanlı Camilerinde Dekoratif ve Estetik Problemler

10. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2018, cilt.2, ss.20-40

Üsküdardaki Osmanlı Camilerinde Dekoratif ve Estetik Problemler

X. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, cilt.3, ss.307-334

Cami Tefrişatında Estetik Sorunlar

Uluslararası Cami Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2018, cilt.2, ss.475-494

Ehl-i Beyt ve Hacı Bektaş-ı Veli Muhtevalı Hat Eserleri

IV. ULUSLARARASI ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.2, ss.265-291

Ehl-i Beyt ve Hacı Bektaş-ı Velî Muhtevalı Hat Eserleri

IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.2, ss.279-305

“MUSHAF YAZIMINDA HAT İLE FONT MUKAYESESİ (MUHAMMED ABAY)” TEBLİĞİ ÜZERİNE BAZI MÜLÂHAZALAR

Uluslararası II. Kıraat Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

Hat:Klasik Birikim Özgün Dokunuş

Hat:Klasik Birikim Özgün Dokunuş, İstanbul Tasarım Merkezi, İstanbul, Türkiye, 14 Ekim 2017

Birden Fazla Hattat Tarafından Yazılmış Mushaflar

Osmanlıdan Günümüze Kuran ve Hüsn-i Hat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2013, cilt.1, ss.75-90

Üsküdar daki Osmanlı Camilerinin Kubbe Yazıları

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu IX, İstanbul, Türkiye, 4 Ocak - 13 Kasım 2016, cilt.3, ss.325-351

Vizyoner Bir Yönetici-Sanat Olarak Prof.Dr. Fevzi Günüç

Prof. Dr. Fevzi Günüçü Anma Sempozyumu, Konya, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2014, cilt.1, ss.90-98

Sanat Kıymeti Bakımından Matbû Mushaflar

International Fine Arts Symposium, Konya, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2015, cilt.1, ss.63-99

Şehir Sevgisinin Hat Sanatındaki Tezahürleri

III. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 6 - 08 Mart 2015, cilt.1, ss.199-215

Hat Sanatında Mehmed Âkif Ersoy ve Şiirleri

Mehmed Âkif, Âsım ve Gençlik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Aralık 2014, cilt.1, ss.135-152

İslam ve Sanat Sempozyumu Genel Değerlendirme

İslam ve Sanat Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2014, ss.823-828

Günümüz Mushaf Hattatlığının Sorunları

I. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Saraybosna, Bosna-Hersek, 5 - 10 Nisan 2014, ss.243-248

İslam ve Sanat

Uluslararası İslam ve Sanat Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2014

Osmanlı Hat Literatürü

VI. Dinî Yayınlar Kongresi: İslâm, Sanat ve Estetik, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2013, cilt.1, ss.755-762

Extraordinary Combinations of Classic Calligraphers

International Fine Arts Symposium, Konya, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2011, ss.166-171

Türk Hat Estetiğindeki Farklılaşmalar Bakımından Kadırga Sokullu Camii

VII. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2009, ss.2751-2772

Hz Mevlâna nın Hat Sanatına Yansımaları

Uluslararası Dünyada Mevlâna İzleri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2007, ss.331-342

Türk Hat Sanatında Tasavvuf Etkisi

IV. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi, Kahire, Mısır, 2 - 07 Kasım 2009, ss.421-428

Üsküdardaki Selatin Camilerinin Kuşak Yazıları

VI. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2008, cilt.1, ss.203-250

Konya Sahib Ata Camii Taç Kapısındaki Yazı ve Süslemelerde Tasarım Anlayışı

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2006, cilt.1, ss.170-177

Kitap & Kitap Bölümleri

Osmanlı Sanatında Değişim ve Dönüşüm

Hat Sanatında Osmanlı İnkılabı, Ayşe Budak-Muzaffer Yılmaz, Editör, LiteraTürk Academia, Konya, ss.357-392, 2019

Uzluk Ailesi Armağanı

Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk Koleksiyonundaki Kırk Hat Eseri, Haşim Karpuz, Ahmet Çaycı, Serdar Ceylan, Editör, Selçuk Üniversitesi, Konya, ss.183-226, 2017

Klasik Sanatlar Yıllığı 2015

Hat Sanatında Armudî İstifler, Fatih Özkafa, Editör, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, ss.24-36, 2016

Ansiklopedide Bölümler

Günüç, Fevzi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.61-62, 2012

Alanyalı Ziya Efendi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.173, 2010

Alanyalı Hacı Abdülgani Vehbi Efendi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.173, 2010

Bilirkişi Raporları

FSEK kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası hakkında rapor

BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ, ss.10, İstanbul, 2018