Hat Sanatı ve Konyalı Hattatlar


Özkafa F.

İpek Yolu, (Konya Kitabı XV), cilt.15, sa.15, ss.54-67, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 15 Konu: 15
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: İpek Yolu, (Konya Kitabı XV)
  • Sayfa Sayıları: ss.54-67

Özet

Hüsn-i hat, tezhip, ebru, cilt ve minyatür gibi başlıca geleneksel sanatlar, genel bir isimle “ki- tap sanatları” olarak bilinmektedir. Mevlevîliğin sanata verdiği değer ve Selçuklular döneminde Konya’ya davet edilen ilim ve sanat adamlarının oluşturdukları ortam sayesinde bu şehirde birçok sanatkâr yetişmiştir. Şehrin kültür ve sanat alanın- da belli zamanlarda sekteye uğrayan canlılık, bazı sosyolojik ve kültürel değişimlerin, aynı zamanda kurumsal ve bireysel gayretlerin sonucunda, özel- likle son çeyrek yüzyılda yeniden görülmeye baş- lamıştır. Konya, köklü tarihi ve kültürel geçmişin- den aldığı güçle ve son zamanlardaki gelişmelerin etkisiyle kitap sanatlarında İstanbul’dan sonraki en önemli merkez olmuştur.