Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm
İstatistik Bölümü
Ana Bilim Dalı
İstatistik Anabilim Dalı