General Information

Institutional Information: Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences, Department Of Guidance And Psychological Counseling
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

14

Citation (Scopus)

4

H-Index (WoS)

2

H-Index (Scopus)

2

Project

1

Thesis Advisory

19

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals

Biography

Doç.Dr.Azize Nilgün CANEL, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’ndan mezuniyetinin ardından, yüksek lisans eğitimini M.Ü. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı’nda, doktora eğitimini M. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda aile üzerine hazırladığı teziyle tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik yaşamına, halen Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Doçentlik bilim uzmanlığını aile danışmalığı alanında elde eden Canel, çift ve aile üzerine üç kitap yazmış, çeşitli kitaplarda bölüm yazarlıkları yapmıştır. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı’nın hazırlanmasında aktif olarak yer almış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Türkiye için hazırladığı Aile Eğitim Programı’nda yer almış, halen Türkiye’nin çeşitli illerinde kullanılan "Evlilik ve Aile Hayatı" ve "Aile Yaşam Becerileri" eğitim programlarını hazırlamıştır. Çift ve Aile Terapileri, Evlilik Danışmanlığı, Çift Terapisinde Süpervizyon, Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Naratif Terapi üzerine yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimler almıştır. Halen Marmara Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çift ve aile danışmanlığı, psikoterapiler, postmodern ve kısa terapiler, yaratıcı düşünce ve yaratıcı danışmanlık gibi çeşitli dersler vermektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde kongrelere katılmakta, pek çok araştırma ve makaleler yayınlamakta, kitaplarda bölüm yazarlıkları yapmaktadır. Son kitapları Çok Öfkeliyim ve Unutulmuş Düşler Mağarası'dır.