Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anadolu Türkmen Ağıtlarının Yapısı

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.12, ss.580-599, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Structural Study On The Image Of The Turk In The British Caricatures

Folklor/Edebiyat, cilt.23, ss.265-280, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Zehra Hamarat, Ahmet Rasim’in Gözüyle İstanbul Folkloru

Türkoloji Kültürü, cilt.4, ss.237-238, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Helva Çeşitleri ve Ritüellerde Helvanın İşlevleri

Türk Kültüründe Helva, Çankırı, Türkiye, 30 Kasım 2018

A Structural Study on the Image of the Turk in the British Cartoons

British and Turkish Literary Cultural Interactions Conference, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2015

Evlilik Kurumunu Koruma İşleviyle Halk Anlatılarında Kadın Ölümleri

Sanat ve Edebiyatta Kadın Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2014

Yörük ve Türkmen Manileri Üzerine Uyumluluk ve Uyumsuzluk İlkelerine Göre Bir Değerlendirme

II Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, İzmir, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Evlilik Kurumunu Koruma İşleviyle Halk Anlatılarında Ölüm

Bir Devr-i Kadim Efendisi Prof. Dr. Tahir Üzgör’e Armağan, Üzeyir Aslan-Hakan Taş-Ömer Zülfe, Editör, YAYINEVİ, Ankara, ss.680-692, 2018