Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Mart 2019 Motif Akademik Halkbilimi Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Mayıs 2018 MOTİF AKADEMİK HALKBİLİMİ DERGİSİ

    Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler