Genel Bilgiler

Biyografi

1979 İstanbul doğumludur. Lisans Eğitimini 2002 yılında, 1998 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında tamamlamıştır. Meslek hayatına, mezuniyetinden hemen sonra kısa bir süre için vekil öğretmen statüsünde atandığı Emine Koçullu İlköğretim Okulu'nda başlamıştır. Aynı yıl Aralık ayı itibariyle Atatürk Eğitim Fakültesinde kadrolu Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata adım atan Sarıcan, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalında  "1998 ile 2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Vatandaşlık Değerleri Açısından Karşılaştırılması" isimli teziyle bilim uzmanı unvanını almıştır.  Doktora Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalında, 2013 yılında "Öğretmen Adaylarının Zihinsel Stillerinin (Düşünme Stillerinin) İncelenmesi" isimli teziyle tamamlayarak Dr. unvanını almaya hak kazanmıştır. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında Öğretim İlke ve Yöntemleri, Türk Eğitim Tarihi, Eğitim Felsefesi gibi eğitim derslerini vermeye başlamış, 2018 Nisan ayı itibariyle aynı fakültenin Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında kendi kadrosunda görevlendirilmiştir. Halen Atatürk Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Türk Eğitim Tarihi gibi eğitim derslerini lisans düzeyinde, Öğretim Tasarımı, Düşünme Becerisi Geliştirme gibi dersleri ise Yüksek Lisans düzeyinde yürütmektedir. Ayrıca lisansüstü düzeyde eş danışmanlık göreviyle yürüttüğü tezlerle lisansüstü öğrencilere rehberlik etmekte ve farklı Vakıf Üniversitelerindeki programlara da benzer dersleri yürüterek destek olmaktadır. Zihinsel Stiller, Öğretim Tasarımı ve Öğretim Yöntemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları bulunan Sarıcan'ın, yine bu alanda katıldığı uluslararası kongreler ve bu kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. İlgi alanları arasında eğitim programları geliştirme, öğretim yöntemleri, eğitimin sosyal, tarihi ve felsefi temelleri bulunmaktadır. Bir kız çocuğu annesi olan Sarıcan, Eğitim Bilimleri alanındaki araştırmalarını geliştirmeye devam etmektedir. 


Kurum Bilgileri

Birim
Atatürk Eğitim Fakültesi
Bölüm
Temel Eğitim Bölümü
Ana Bilim Dalı
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
esarican@marmara.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.marmara.edu.tr/esarican
İş Telefonu
+90 216 345 9090
Ofis
Atatürk Eğitim Fakültesi A Blok 404
Posta Adresi
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Göztepe Yerleşkesi 34722 / Kadıköy - İstanbul