Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Long term Respiratory Outcomes of Post-op Congenital Lung Malformations.

Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Health-related quality of life in patients with bronchiolitis obliterans

PEDIATRIC PULMONOLOGY, cilt.55, sa.9, ss.2361-2367, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sleep disordered breathing and sleep quality in children with bronchiolitis obliterans

PEDIATRIC PULMONOLOGY, cilt.51, ss.308-315, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Quality of Life in Children with Non-Cystic-Fibrosis Bronchiectasis

RESPIRATION, cilt.88, sa.1, ss.46-51, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An unusual case of childhood sarcoidosis

ARCHIVOS ARGENTINOS DE PEDIATRIA, cilt.111, sa.5, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of bone metabolism in patients receiving home ventilation

EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, cilt.42, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sleep disordered breathing in patients with primary ciliary dyskinesia

PEDIATRIC PULMONOLOGY, cilt.48, ss.897-903, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bronchoscopic evaluation of unexplained recurrent and persistent pneumonia in children

JOURNAL OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH, cilt.49, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Flexible bronchoscopy as a valuable tool in the evaluation of infants with stridor

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.270, ss.21-25, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Other risk factors associated with mortality in moderate and severe cystic fibrosis patients

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, ss.267-271, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Case Report of Malignant Infantile Osteopetrosis

IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.22, sa.3, ss.421-424, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Immunosuppressive Treatment in Children with Acquired Aplastic Anemia

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, cilt.29, sa.2, ss.150-155, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of patients with autoimmune hepatitis: eleven years of experience

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, sa.1, ss.28-32, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Brucellosis presenting with pancytopenia due to hemophagocytic syndrome

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, cilt.28, sa.1, ss.68-71, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Rare Presentation of Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia: Nephromegaly at Time of Diagnosis

INDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION, cilt.27, sa.1, ss.43-45, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hepatitis A with Pleural Effusion, Ascites and Acalculous Cholecystitis

IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.20, sa.4, ss.479-482, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Chronic intermittent form of isovaleric acidemia mimicking diabetic ketoacidosis.

Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM, cilt.23, ss.503-5, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Imipenem-cilastatin versus piperacillin-tazobactam as monotherapy in febrile neutropenia

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.52, sa.2, ss.262-267, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Malignancy-associated hemophagocytosis in children.

Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology, cilt.27, ss.49-50, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of nebulized corticosteroids therapy on hypothalamic-pituitary-adrenal axis in young children with recurrent or persistent wheeze.

Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology, cilt.19, ss.773-6, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Penicillin sensitivity among hospital nurses without a history of penicillin allergy.

Journal of advanced nursing, cilt.58, ss.126-9, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Nutritional vitamin B-12 deficiency in hospitalized young children

PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY, cilt.24, sa.1, ss.15-21, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Low level of compliance with tuberculosis treatment in children: monitoring by urine tests.

Annals of tropical paediatrics, cilt.23, ss.47-50, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pseudo-Bartter Syndrome in an infant: as a presentation of cystic fibrosis

Case Study and Case Reports, sa.4, ss.49-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A rare cause of abdominal pain: Crohn’s disease like intestinal tuberculosis

Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, sa.23, ss.142-145, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Inhaled corticosteroids in treatment of cystic fibrosis

Anti-Inflammatory and Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry, cilt.11, sa.3, ss.206-209, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Çocuklarda Bronkoskopi

Türkiye Klinikleri Journal of Pulmonary Medicine, sa.5, ss.26-33, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut infeksiyonların karaciğere etkisi

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, sa.41, ss.181-187, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut lenfoblastik lösemide posterior geri dönüşümlü lökoensefalopati

Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrics , sa.19, ss.350-355, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

[Case report: the efficacy of amphotericin B in visceral leishmaniasis].

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.34, ss.73-5, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Sigara dumanı maruziyetinin prenatal ve erken çocukluk immun sistemi üzerine etkileri

Türkiye Klinikleri Journal of Allergy, sa.2, ss.1-6, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda noninvazif ventilasyon

Türkiye Yoğun Bakım Dergisi, sa.6, ss.20-25, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Astımda bronkoskopinin yeri

Clinic Pediatri, sa.3, ss.28-35, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Çocukluk çağında bruselloz: 43 olgunun değerlendirilmesi

Çocuk Enfeksiyon Dergisi, sa.1, ss.139-142, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ölümcül seyreden mukormikoz olgusu

Çocuk Enfeksiyon Dergisi, sa.1, ss.118-120, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk çağı lösemilerinde risk faktörleri

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi, sa.1, ss.26-31, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk onkoloji hastalarımızda varisella-zoster virüs enfeksiyonları

Türk Onkoloji Dergisi, sa.21, ss.115-118, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Henoch-schönlein purpuralı olgularımızın değerlendirilmesi

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, sa.39, ss.27-31, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şişli Etfal Hastanesi 1.Çocuk Kliniği'ne başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, sa.39, ss.41-45, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osler-Weber-Rendu Disease with cardiac fibroma

International Pediatrics, sa.19, ss.209-212, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir X-bağlı Hipofosfatemik Rikets Olgusu

Hipokrat Pediatri Dergisi, sa.1, ss.42-44, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Pulmonary aspergilloma in a Turkish hospital population

Turkish Respiratory Medicine, sa.3, ss.7-14, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üç aylık bebekte ailevi kombine hiperlipidemi : Bir olgu sunumu

Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bülteni, sa.31, ss.50-52, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kistik Fibrozisli Hastalar ve Ailelerinde Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Taranması

9. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Mart 2020, ss.5-6

Okulda iç ve dış hava kalitesinin etkileri

Çocuk Göğüs Hastalıkları 4. Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019

Uykuda Yenilikler

Çocuk Göğüs Hastalıkları 4. Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019

Atelektazılı hastalarımızın değerlendırılmesı

Çocuk Göğüs Hastalıkları 4. Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019

Respiratory follow-up of patients treated with nusinersen

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Madrid, İspanya, 28 Eylül - 02 Ekim 2019, cilt.54 identifier

Whole lung lavage for Pulmonary Alveolar Proteinosis in children

2nd International Meeting of Pediatric Airway Teams, Rome, İtalya, 26 - 27 Haziran 2019, ss.10-11

Öne Çıkan Makaleler

Uluslararası Katılımlı TTD 22.Yıllık Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019

Primer silyer diskinezi ön tanılı hastalarda immunfloresan analiz sonuçları

Uluslararası Katılımlı TTD 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019

İnfantlarda NIV Kullanımı

Uluslararası Katılımlı TTD 22.Yıllık Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019

Epidemiology of pseudomonas aeruginosa among cystic fibrosis patients

3rd Middle East Cystic Fibrosis Conference, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mart 2019, ss.4-5

Novel Large CFTR Gene Deletions in Turkish Patients with Increased Morbidity

50th European-Society-of-Human-Genetics (ESHG) Conference, Copenhagen, Danimarka, 27 - 30 Mayıs 2017, cilt.26, ss.980 identifier

Evaluation of quality of life in patients with primary ciliary dyskinesia

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, Fransa, 15 - 19 Eylül 2018, cilt.52 identifier

A rare case of chest pain in children: pulmonary embolism

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, Fransa, 15 - 19 Eylül 2018, cilt.52 identifier

Relation of serum IGF-1 and IGFBP3 levels with acute exacerbation in cystic fibrosis

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, Fransa, 15 - 19 Eylül 2018, cilt.52 identifier

Quality of life in patients with bronchiolitis obliterans

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Milan, İtalya, 9 - 13 Eylül 2017, cilt.50 identifier

Kistik fibrosizde yaşam kalitesi

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

Kistik fibrosizde hasta menuniyeti

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

Pulmoner Alveoler Proteinosizli Bir Olgu

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

Genetic Analysis Results Of Our Cystic Fibrosis Patients

International Conference of the American-Thoracic-Society (ATS), Washington, Kiribati, 19 - 24 Mayıs 2017, cilt.195 identifier

Fractional Exhaled Nitric Oxide Levels In Children With Non-Cystic Fibrosis Bronchiectasis

International Conference of the American-Thoracic-Society (ATS), San-Francisco, Kostarika, 13 - 18 Mayıs 2016, cilt.193 identifier

Çocukluk çağında ilk plöroparankimal fibroelastosiz vakası

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresİ, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

Joubert Sendromu

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresİ, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

Çocuklarda evde mekanik ventilasyon deneyimi

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

A Teenager With Hemoptysis And Multiple Pulmonary Aneurysms

International Conference of the American-Thoracic-Society (ATS), Colorado, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 20 Mayıs 2015, cilt.191 identifier

An Infant With Abnormal Breathing Pattern

International Conference of the American-Thoracic-Society (ATS), Colorado, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 20 Mayıs 2015, cilt.191 identifier

Trakeobronşiyal ve özefagial yabancı cisim

1. Çocuk Dostları ve Yenidoğan Kongresi, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2013

Chiari 1 malformasyonlu bir hastada santral uyku apnesi

Türk Toraks Derneğinin 16. Yıllık Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Bronşiolitis oliteranslı hastaların solunumsal bulgularının değerlendirilmesi

34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatrik Hemşire Günleri, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2012

Kistik fibrozisde mortaliye eşlik eden risk faktörleri

13. Yıllık Toraks Kongresi, Türkiye, 5 Haziran - 09 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Atelektazi

Temel Pediatri Kitabı, Enver Hasanoğlu,Ruhan Düşünsel,Aysun Bideci,Koray Boduroğlu, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.1303-1306, 2020

Trakeostomili Çocuk Bakımı Aile Kitapçığı

Trakeostomili Çocuk Bakımı Aile Kitapçığı, Fazilet Karakoç,Sedat Öktem, Editör, Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği, İstanbul, ss.1-52, 2020

Sağlık Çalışanları için Trakeostomili Çocuk Bakım ve İzlem Kitapçığı

Sağlık Çalışanları için Trakeostomili Çocuk Bakım ve İzlem Kitapçığı, Fazilet Karakoç,Sedat Öktem, Editör, Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği, İstanbul, ss.1-56, 2020

Aerosol tedavi uygulamaları hasta rehberi

Çocuklarda Aerosol Tedavi Uygulamaları, Fazilet Karakoç,Yasemin Gökdemir, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.149-154, 2019

Çocuklarda tüberküloz ve tüberküloz cerrahisi

Çocuk Göğüs Cerrahisi, Mustafa Yüksel,Akın Eraslan Balcı, Editör, Akademisyen Kitabevi, İstanbul, ss.401-409, 2018

Kronik solunum yetmezlikli hastanın eve gönderilmesi: taburcu olan hastanın izlemi

Çocuklarda Solunum Desteği Uygulamaları, Fazilet Karakoç,Sedat Öktem,Erkan Çakır, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.77-81, 2018

Atelektazi

Temel Pediatri Kitabı, Enver Hasanğlu,Aysun Bideci,Ruhan Düşünsel,Koray Bduroğlu, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.234-236, 2018

Solunum sistemi hastalıkları

Diş Hekimliği Bakış Açısıyla Sistemik Hastalıklar, Bihter Gürler, Editör, Quintessence Yayıncılık, İstanbul, ss.123-153, 2017

Çocukluk Çağında Tüberküloz

Endobronşiyal tüberküloz tanısı alan ergen hasta, Uğur Özçelik,Emine Kocabaş,Refika Ersu,Fuat Gürkan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.141-145, 2017

12. vaka: On yaşında ateş, öksürük, balgam, nefes darlığı şikayeti ile gelen erkek hasta

Vakalarla Çocuk Göğüs Hastalıkları, Fazilet Karakoç,Erkan Çakır,Sedat Öktem, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.53-56, 2014

7. vaka: Hemoptizi şikayeti ile gelen beş yaşında kız hasta

Vakalarla Çocuk Göğüs Hastalıkları, Fazilet Karakoç,Erkan Çakır,Sedat Öketem, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.29-32, 2014

3.vaka: Ateş, öksürük şikayeti olan on yaşında erkek hasta

Vakalarla Çocuk Göğüs Hastalıkları, Fazilet Karakoç,Erkan Çakır,Sedat Öktem, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.11-15, 2014