Bronşiyolitis obliteranslı hastalarımızda yaşam kalitesi


ATAĞ E., BAŞ İKİZOĞLU N., ERGENEKON A. P. , GÖKDEMİR Y. , ERDEM ERALP E. , KARAKOC F., ...More

2. Çocuk Göğüs Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 - 29 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey