Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Algılanan Kişi Örgüt Uyumunun Kişilerarası Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.115-124, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Organizational Climate as a moderator of the Relationship between Transformational Leadership and Creativity

International Journal of Business & Management, vol.2, pp.76-87, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Positive Psychological Capital on the Task Performance and Contextual Performance

INTERNATIONAL EMI ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.1687-1697

The Effect of Organizational Culture and Learning Orientation on Innovation Capability

4th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, 29 - 30 November 2019

Organizational Climate As A Moderator Of The Relationship Between Transformational Leadership and Creativity

International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 4 - 06 December 2012, pp.430-445

Books & Book Chapters

Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyet Alanları, Örgüt Kültürü ve Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkiler

in: Girişimcilik & Liderlik, Prof.Dr. Himmet KARADAL,Prof. Dr. Muhsin HALİS,Dr. Gözde MERT, Editor, Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, pp.103-126, 2020

Adaylarla Mülakat

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Şener İrge, Karabay Melisa, Editor, Palme Yayınevi, pp.201-230, 2019

İnsan Kaynakları Yönetimi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2018

The Effect of Personality Traits on Organizational Silence: A Research on The Service Industry

in: Enhancing Customer Experience in the Service Industry A Global Perspective, Professor Levent Altınay,Surya Poudel, Editor, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.130-152, 2016

Etkili İletişim Teknikleri

in: İş ve Meslek Danışmanlığı, Doç.Dr. Salim Atay, Editor, Altan Özyurt Matbaacılık, Ankara, pp.478-492, 2011

Sunum Teknikleri ve Uygulama

in: İş ve Meslek Danışmanlığı, Doç.Dr. Salim Atay, Editor, Altan Özyurt Matbaacılık, Ankara, pp.516-524, 2011

Beden Dili

in: İş ve Meslek Danışmanlığı, Doç.Dr. Salim Atay, Editor, Altan Özyurt Matbaacılık, Ankara, pp.494-504, 2011