Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kanser Hastalarına Yönelik Onkolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde Sunulan Hizmetlerin Analizi

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.18-27, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA SENSÖR TEKNOLOJİLERİ

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 18 Ocak 2019, ss.1818-1821 Creative Commons License

PROGRESİF SUPRANÜKLEER PALSİ TEDAVİSİNDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONUN YERİ

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 18 - 20 Ocak 2019

İNMELİ HASTALARDA ÜST EKSTREMİTE ROBOTİK REHABİLİTASYONUN ETKİLERİ

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 18 - 20 Ocak 2019

INVESTIGATION OF LITEATURE RELATED TO USING ROBOT IN STROKE REHABILITATION

INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSIOTECHNOTHERAPY, 9 - 13 Mayıs 2018

İnme Hastalarında Yaş İle Postür, Denge, Mobilite Ve Bağımsızlık Seviyesi Arasındaki İlişki

I. Adnan Menderes Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2009-2017 Yılları Arasında Onkolojik Rehabilitasyon Ünitesi’nde Sunulan Hizmetlerin Analizi

Gazi Üniversitesi’nin 90. Kuruluş yılında Fizyoterapide ağrısız yaşam sempozyumu, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Lenfödemin Komplikasyonları

Lenfödem Tedavisi, Keser, İlke, Editör, Pelikan, Ankara, ss.155-167, 2018