PROGRESİF SUPRANÜKLEER PALSİ TEDAVİSİNDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONUN YERİ


CİNBAZ G., AYBERK B., AKGÜN İ., KARACA S. , DUMAN T.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 18 - 20 Ocak 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri