PROGRESİF SUPRANÜKLEER PALSİ HASTALARINDA REHABİLİTASYON


Creative Commons License

Cinbaz G., Ayberk B. , Akgün İ. , Karaca S., Duman Özkan T.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 18 Ocak 2019, ss.1806-1813

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Gaziantep
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1806-1813

Özet

ÖZET

Progresif Supranükleer Palsi (PSP); başlangıcı fark edilemeyen, semptomları çok hızlı

ilerleyen, motor fonksiyonları azaltan ve yaşam kalitesini düşüren ilerleyici bir

nörodejeneratif hastalıktır. PSP’nin kesin tedavisi bulunmayıp semptomları gidermeye

yönelik tedavi edilmektedir. Bu çalışmanın amacı literatürü araştırmak ve PSP tedavisinde

kullanılan rehabilitasyon yöntemlerinin çeşitlerini ve etkilerini belirlemektir. Literatür

araştırması MEDLİNE, COCHRANE ve PEDro veri tabanları üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Çalışmaya toplamda 69 hasta içeren 9 çalışma (4 olgu sunumu, 3 olgu serisi, 1 kontrollü

çalışma, 1 randomize kontrollü çalışma) dahil edilmiştir. Çalışmalarda kullanılan tedavi

yöntemlerinin daha çok yürüyüş ve denge bozukluklarına yöneldiği belirlendi. Tercih edilen

rehabilitasyon müdahaleleri, seansların sayısı, sıklığı ve süresi çalışmalara göre farklılık

göstermektedir. Çalışmalarda en çok kullanılan değerlendirme parametreleri Berg Denge

Ölçeği (BDÖ) ve Zamanlı Kalk ve Yürü testidir. Egzersiz tedavisi çalışmaların ana

rehabilitasyon stratejisiydi. Kontrollü çalışmalarda kontrol ve deney grubu farklı egzersiz

tedavilerinin karşılaştırılması ile değerlendirilmiştir. Tüm çalışmalar, rehabilitasyon

tedavisinden sonra düşmelerin azaldığını, denge ve yürüyüş parametrelerinde iyileşme

olduğunu göstermiştir. Kontrollü çalışma sayısının ve çalışmalara dahil edilen hasta

sayılarının azlığı ve tercih edilen tedavi yaklaşımlarının değişkenliği nedeniyle, PSP’de

spesifik bir rehabilitasyon müdahalesinin etkinliğine dair kanıt yoktu. Buna rağmen

rehabilitasyon; PSP hastalarında denge ve yürüme parametreleri üzerinde olumlu etkiler

oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: progresif supranükleer palsi, fizyoterapi, rehabilitasyon, egzersiz