Assoc. Prof.

DİLEK ÖZBEYLİ


Vocational School of Health Services

Medical Services and Techniques Department

Medical Imaging Techniques

Education Information

2012 - 2016

2012 - 2016

Doctorate

Marmara University, Institute Of Health Sciences, Fizyoloji (Dr), Turkey

1988 - 1993

1988 - 1993

Undergraduate

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

Sıçanlarda deneysel alzheimer hastalığı modelinde farklı egzersiz yöntemlerinin kognitif fonksiyonlar üzerine etki mekanizmalarının incelenmesi

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Dr)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Pharmacology and Therapeutics

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Assistant Professor

Marmara University, Vocational School Of Health Services, Medical Services And Techniques Department

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Director of Vocational School

Marmara University

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama I

Associate Degree

Associate Degree

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama I

Associate Degree

Associate Degree

Fizyoloji

Associate Degree

Associate Degree

Fizyoloji

Associate Degree

Associate Degree

Fizyoloji

Associate Degree

Associate Degree

Fizyoloji

Undergraduate

Undergraduate

Fizyopatoloji

Associate Degree

Associate Degree

Fizyoloji

Undergraduate

Undergraduate

Fizyoloji

Associate Degree

Associate Degree

Staj I

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2005

2005

Acute stress ameliorates colitis via central corticotropin-releasing factor and serotonin (5-HT)-3 receptors

Gülpınar M. A. , Özbeyli D. , Arbak S., Yegen B.

Turkish Journal of Medical Sciences, vol.35, no.1, pp.13-19, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

2002

2002

A five-year follow-up of animal use at Marmara University School of Medicine

GÖREN M. Z. , ÖZBEYLİ D. , Gümüş A., YEGEN B.

Marmara Medical Journal, vol.15, no.4, pp.233-238, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

1998

1998

Tiner İnhalasyonunun Histopatolojik Bulguları

Öztek İ., Saygı A., Zor E., Baloğlu H., Süngün F., Uğurlu S., et al.

Türkiye Ekopatoloji Dergisi, vol.4, no.4, pp.189-194, 1998 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

1997

1997

Eş Zamanlı Kalp ve Cilt Allogrefti Transplantasyonunun Kalp Allogreft Dayanıklılığı Üzerine Olumlu Etkisi Deneysel Çalışma

Arbatlı H., Demirsoy E., Dağlar B., İpek G., Özkutlu R. U. , Gümüş A., et al.

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, vol.5, no.1, pp.33-37, 1997 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Metotreksat ile Oluşturulan Böbrek Hasarına Karşı Momordica Charantianın (Kudret Narı) koruyucu Etkilerinin İncelenmesi

Çetin M., Ede S., Özbeyli D. , Albayrak Ö., Çevik Ö., Şener G.

2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 13 - 14 February 2021 Creative Commons License

2021

2021

INVESTIGATION OF THE PROTECTIVE EFFECTS OF PETROSELINUM CRISPUM ON SCOPOLAMINE-INDUCED MEMORY DYSFUNCTION

Şener G. , Karakadıoğlu G., Özbeyli D. , Aykaç A.

III. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 8 - 10 January 2021 Creative Commons License

2020

2020

Kudret Narının Safra Kanalı Bağlanan Sıçanlarda Beyin Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi

Ozel A. B. , Çilingir Ö. T. , ŞENER G. , ÖZBEYLİ D. , sen a., YARAT A.

4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Antalya, Turkey, 25 - 26 September 2020, pp.54 Creative Commons License

2020

2020

Protective Effects Of Bitter Melon (Momordica Charantia) Extract In Bile Duct Ligated Rats

Özbeyli D.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2020, İzmir, Turkey, 20 - 21 July 2020 Creative Commons License

2020

2020

Protective Effects Of Momordica Charantia Extract In Methotrexate Induced Liver Damage

Özbeyli D.

International Marmara Sciences Congress (Spring 2020), Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020 Creative Commons License

2020

2020

The effect of bitter melon on brain of rats in bile duct ligation

Özel A. B. , Çilingir Ö. T. , Şener G. , Özbeyli D. , Sen A., Yarat A.

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), Kocaeli, Turkey, 19 - 20 March 2020, pp.154 Creative Commons License

2020

2020

Investigation of the effect of beta-glucan and fucoxanthin on oxidative parameters in cerulein induced acute pancreatitis rat model.

Özbeyli D.

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Eurasian BioChem 2020), Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2020 Creative Commons License

2019

2019

The Protectıve And Antıoxıdant Effects Of Astaxanthın Agaınst Cısplatın-Induced Toxıcıty In Rats

Ada S., Yüksel M. , Çekmen M. B. , Özbeyli D. , Hürdağ C.

TBS International Biochemistry Congress, Muğla, Turkey, 26 - 30 October 2019, vol.43, pp.29 Creative Commons License

2019

2019

Investigation of the Protective Effects of Petroselinum crispum (Parsley) Extract Againts Methotrexate-Induced Hapatotoxicity

Turan F. B. , Özbeyli D. , Yanardağ R., Saçan Ö., Şener G.

International Multidisplinary Syposium on Drug Research and Develpoment (DRD 2019), Malatya, Turkey, 1 - 03 July 2019 Creative Commons License

2018

2018

Evaluation of protective effect of myrtus communis on scopolamine induced amnesia model

Aykaç A., Özbeyli D. , Ertaş B. , Orun O. , Uncu M., Şener G.

International Biomedical Engineering Congress (IBMEC), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 24 - 27 May 2018 Creative Commons License

2018

2018

Myritus Communis'in Skopolamin ile Oluşturulan Amnezi Modelinde Koruyucu etkisinin değerlendirilmesi.

Aykaç A., Özbeyli D. , Ertaş B. , Orun O. , Uncu M., Şener G.

Hücre Ölümünü Araştırma Derneği Uluslararası Katılımlı Nörodejenerasyon Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 04 May 2018 Creative Commons License

2017

2017

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı: öğrenci kontenjanları ve istihdam

Aydemir S. , Özkan N. , Erdoğan N., Özbeyli D.

4.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslekyüksekokulu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 18 November 2017 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Protective effect of riboflavin from acute renal injury in a rat model

Adakul B. A. , Ertaş B., Çevikelli Z. A. , Özbeyli D. , Ercan F. , Kandemir C., et al.

İnternational Meeting On Education Research in Health Sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017 Creative Commons License

2017

2017

Preparation Characterization an Properties Of Melatonin -Ioaded Polycaprolactone Microspheres as a Drug Delivery System

Gürler E. B. , Ergül N. M. , Özbek B., Özbeyli D. , Ekren N. , Oktar F. N. , et al.

International Meeting on Education& Research in Health Sciences (IMER-HS), İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017 Creative Commons License

2017

2017

Ghrelin treatment improves lipid metabolism and hepatic degeneration in ovariectomized rats

Gürler E. B. , Özbeyli D. , Kaya Ö. T. , Ercan F. , Yegen B.

International Meeting on Education and Research in HealthSciences, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017 Creative Commons License

2017

2017

Hiyaluronik asit esaslı biyolojik matriksin sıçan kalvaryal kemiğindeki rejenerasyon potansiyeli

Ağralı Ö. B. , Yıldırım H. S. , Öztürk H. , Özbeyli D. , Soluk Tekkeşin M., Kuru L.

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017 Creative Commons License

2017

2017

Role of Vagal Afferents on High Fat Diet Induced Alterations in Rat Behaviour and Gut Motility

Öztürk Y., Akgün B., Çetin O., Karataş H. Ö. , Güney B., Özdemir Kumral Z. N. , et al.

Joint Meeting of The Federation Of European Physiological Societies (FEPS) and The Austrian Physiological Society with Participation of The Czech, French, Italian, Slovak, Slovenian, Swiss And Turkish Physiological Societies, Denizli, Turkey, 13 - 15 September 2017 Creative Commons License

2017

2017

Riboflavin Treatment Reduces Apoptosis and Oxidative DNA Damage in a Ischemia/Reperfusion Induced Renal Damage in Rats

Adakul B., Ertaş B. , Özbeyli D. , Kandemir C., Çevik Ö., Ercan F. , et al.

15 th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017 Creative Commons License

2017

2017

Nephroprotective effect of riboflavin in a rat model of acute renal injury

Adakul B. A. , Ertaş B., Çevikelli Z. A. , Özbeyli D. , Ercan F. , Kandemir C., et al.

ıvek3 INTERNATİONAL CONVENTİON OF PHARMACEUTİCALS AND PHARMACİES, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017 Creative Commons License

2016

2016

Deneysel Hipotiroidi Oluşturulan Sıçanlarda Parotis Glandı ve Larinksteki Değişikliklerin Histopatolojik Olarakİncelenmesi.

Uzun S., Tatlıpınar A., Kınal E., Keskin S., Özbeyli D. , Güneş P., et al.

38.-Turk-Ulusal-Kulak-Burun-Bogaz-ve-Bas-Boyun-Cerrahisi-Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2016 Creative Commons License

2015

2015

Fasiyal Paralizili Sıçanlarda Lipoik Asid ve Metilprednizolonun Sinir İyileşmesine Etkileri

Tekdemir E., Tatlıpınar A., Özbeyli D. , Tekdemir Ö., Kınal M. E.

37.-Turk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October 2015 Creative Commons License

2015

2015

Hipotiroidizmde Sinüs Bradikardinin Moleküler Temeli

Logantha S. J. , Özbeyli D. , Yanni J., Dobrzynski H., Kasımay Çakır Ö. , Boyett M.

41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, Turkey, 9 - 13 September 2015 Creative Commons License

2015

2015

PRESEPSIN LEVELS, REACTIVE OXYGEN AND NITROGEN SPECIES IN EXPERIMENTAL SEPSIS MODELS

Unay Demirel Ö., Yüksel M. , Özbeyli D. , Kalemoğlu E., Oruğ T.

EUROMEDLAB PARIS 2015 21st IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Journées Internationales de Biologie (JIB), Paris, France, 21 - 25 June 2015, vol.53, pp.1239 Creative Commons License

2015

2015

Treatment With Milk Thistle, Ursodeoxycholic Acid or Their Combination Attenuates Liver Injury in Bile Duct-Ligated Rats

Alaca N., Özbeyli D. , Uslu S., Şahin H. H. , Kurtel H. , Yegen B.

46th Annual Digestive Disease Week (DDW), Washington, United States Of America, 16 - 19 May 2015, vol.148, pp.295 Creative Commons License

2015

2015

Regular Swimming Exercise Ameliorates Acetic Acid-Induced Gastric Ulcer in Rats

Bahadır F. E. , Özbeyli D. , Yüksel M. , Mardinoğlu G., Temiz F., Sağanak M., et al.

46th Annual Digestive Disease Week (DDW), Washington, United States Of America, 16 - 19 May 2015, vol.148, pp.318

2014

2014

Kronik Egzersiz ve Sildenafil Ön tedavisinin Akut Stres ve Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

ÖZBEYLİ D. , Koral T., Gökalp A. G. , Doğan B., Öçal O. Y. , YÜKSEL M. , et al.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal Kongresi, Kayseri, Turkey, 2 - 06 September 2014

2014

2014

SIÇANLARDA DENEYSEL MİDE ÜLSERİNDE OLUŞAN OKSİDAN HASAR ÜZERİNE DÜZENLİ YÜZME EGZERSİZİNİN ETKİSİ

BAHADIR F. E. , ÖZBEYLİ D. , TEMİZ F., Mardinoğlu G., Şahin H., Sağanak M., et al.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, Turkey, 2 - 06 September 2014

2013

2013

TATLANDIRICI AGAVE’NİN MİDE BOSALMA HIZINI YAVASLATICI ETKİSİ

GÜRLER E. B. , ÖZBEYLİ D. , YEGEN B.

39. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 10 - 14 September 2013

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2019 - Continues

2019 - Continues

Sağlık Hizmetleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği -SAHİDAD

Member

2014 - Continues

2014 - Continues

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

Member

2006 - Continues

2006 - Continues

Marmara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Member

Scientific Refereeing

July 2021

July 2021

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI

Journal Indexed in SCI-E

July 2020

July 2020

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TÜRK BIYOKIMYA DERGISI

Journal Indexed in SCI-E

March 2020

March 2020

GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS

SCI Journal

February 2020

February 2020

Northern Clinics of Istanbul

Journal Indexed in ESCI

February 2020

February 2020

EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE

SCI Journal

May 2019

May 2019

ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

SCI Journal

September 2017

September 2017

Journal of Research in Pharmacy

Journal Indexed in ESCI

Tasks In Event Organizations

Kasım 2017

Kasım 2017

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulları Sempozyumu - Uluslararası Katılımlı

Scientific Congress

Yüksel M. , Özkan N. , Güçlü H. , Erdoğan N., Velioğlu Öğünç A. , Atalan Özlen N. , et al.
İstanbul, Turkey

Awards

September 2016

September 2016

Poster Sunumu Üçüncülük Ödülü

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

May 2016

May 2016

En iyi Sözel Sunum 2.lik Ödülü

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

May 2016

May 2016

Was Selected as one of the ten best scientific paper submitted

European Medical Fitness Congress

August 2015

August 2015

Best Paper

Federation Of Physiology Societies (Feps)

May 2015

May 2015

En iyi Sözel Sunum 2.lik Ödülü

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

September 2014

September 2014

Sözlü Sunum Üçüncülük Ödülü

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

September 2013

September 2013

Sözlü Sunum Birincilik Ödülü

Türk Fizyolojik Bilimler DerneğiEdit Congress and Symposium Activities

2021

2021

7th International Medicine and Health Sciences Congress

Attendee

Ankara-Turkey

2021

2021

2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES

Working Group

Ankara-Turkey

2021

2021

III. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

Working Group

İstanbul-Turkey

2020

2020

Izmir Democracy University International Health Sciences Congress 2020

Attendee

İzmir-Turkey

2020

2020

International Marmara Sciences Congress (Spring 2020)

Attendee

Kocaeli-Turkey

2020

2020

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Eurasian BioChem 2020)

Attendee

Ankara-Turkey

2020

2020

3rd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2020)

Working Group

Ankara-Turkey

2019

2019

TBS International Biochemistry Congress (TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi)

Working Group

İzmir-Turkey

2019

2019

31. Ulusal Biyofizik Kongresi

Working Group

Adana-Turkey

2019

2019

International Multidisplinary Symposium on Drug Research and Develpment (DRD 2019)

Working Group

Malatya-Turkey

2019

2019

24. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)Sustainable Development

Working Group

Edirne-Turkey

2018

2018

44. National Physiology Congress

Working Group

Antalya-Turkey

2018

2018

44. Ulusal Fizyoloji Kongresi

Working Group

Antalya-Turkey

2018

2018

31th European College of Neuropsychophamacology (ECNP) Congress,

Working Group

Barcelona-Spain

2018

2018

2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi

Working Group

İstanbul-Turkey

2018

2018

Europhysiology 2018

Working Group

London-United Kingdom

2017

2017

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Sempozyumu

Working Group

İstanbul-Turkey

2017

2017

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2017

2017

39. Turkish National Congress of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery

Working Group

Antalya-Turkey

2017

2017

İnternational Meeting on Education and research in Health Science

Attendee

İstanbul-Turkey

2017

2017

International Meeting on Education& Research in Health Sciences (IMER-HS)

Attendee

İstanbul-Turkey

2017

2017

International Meeting on Education & Research in Health Sciences- IMER HS

Attendee

İstanbul-Turkey

2017

2017

Turkish Dental Association 23rd International Dental Congress

Working Group

İstanbul-Turkey

2017

2017

Feps 2017

Attendee

Vienna-Austria

2017

2017

FEPS 2017

Attendee

Vienna-Austria

2017

2017

43. Ulusal Fizyoloji Kongresi

Working Group

Denizli-Turkey

2017

2017

15 th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry

Working Group

Antalya-Turkey

2017

2017

3. International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies

Working Group

İstanbul-Turkey

2016

2016

42. Ulusal Fizyoloji Kongresi

Attendee

Düzce-Turkey

2016

2016

42. Ulusal Fizyoloji Kongresi

Attendee

Düzce-Turkey

2016

2016

42. Ulusal Fizyoloji Kongresi

Attendee

Düzce-Turkey

2016

2016

Physiology 2016 (Dublin, Ireland)

Working Group

Dublin-Ireland

2015

2015

FEPS 2015

Attendee

Kaunas-Lithuania

2015

2015

FEPS 2015

Attendee

Kaunas-Lithuania

2015

2015

FEPS 2015

Attendee

Kaunas-Lithuania

2014

2014

36. Turkish National Congress of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery

Working Group

Antalya-Turkey

2014

2014

Physiology 2014 (London UK)

Attendee

London-United Kingdom

2014

2014

Physiology 2014 (London, UK)

Attendee

London-United Kingdom

2012

2012

38. Ulusal Fizyoloji Kongresi

Attendee

Trabzon-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 186

h-index (WOS): 8