Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Environmental Sensitivity Analysis in Turkey

International Journal of Global Environmental Science, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Konjoint Analizi ve E-Ticaret Üzerine Bir Uygulama

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.6, no.1, pp.194-213, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller İle Sigorta Şirketlerinde Hasar Rezervinin Tahmini

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.11, no.21, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çok Düzeyli Çalışmalarda Propensity Skor Yönteminin Kullanımı

SOCIAL SCIENCE RESEARCH JOURNAL, vol.7, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TERCİH VERİLERİNİN İDEAL NOKTA VE VEKTÖR MODELLERİ İLE ANALİZİ

International Journal of Economic and Administrative Studies, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

OECD Ülkelerinde Sosyal Yardım Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi:Panel Veri Analizi

International Journal Of Economics Studies, vol.3, no.3, pp.335-354, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Analysis of Human Development Index With Cluster Analysis Techniques

Social SciencesResearch Journal, vol.3, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

OECD Ülkelerinde Sosyal Yardım Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi: Panel Veri Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.3, pp.335-354, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Determinants of Female Labor Participation for OECD Countries

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.2, pp.27-38, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of the Attitudes of University Students towards Statistics According to their Departments and Gender

European Journal of Social Sciences, vol.38, pp.176-182, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analyzing the Process of the Artificial Neural Networks by the Help of the Social Network Analysis. New Knowledge Journal of Science.

Analyzing the Process of the Artificial Neural Networks by the Help of the Social Network Analysis. New Knowledge Journal of Science., 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlişki Analizlerinin Karşılaştırılması Bir Simülasyon Çalışması

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Metinleri, 2012 (Other Refereed National Journals)

Propensity Skor ve Hot Deck Veri Atama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 2012 (Other Refereed National Journals)

İlişki Katsayılarının Karşılaştırılması: Bir Simülasyon Çalışması

Papers On Social Sciences, vol.5, pp.1-10, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Viewer Behaviors During Prime Time Commercials in Turkish Channels

European Journal of Economic and Political Studies, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study of the Attitudes Use of Information Technology and Multimedia Tools by 8th Graders in Realisation of Homework Purposes and Techniques

International Journal of Instructional Technmology and Distance Learning, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Dil Öğretiminde İnternet Tabanlı Program Kullanımına İlişkin Bir Çalışma

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010 (Other Refereed National Journals)

Makro İktisat Verilerinde Kayıp Verilerin Regresyona Dayalı EnYakın Komşu Hot Deck Yöntemi İle Tamamlanması

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi, vol.25, pp.73-83, 2010 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği AB ve OECD ye Üyelikte Etkili Olan Ekonomik ve Demografik Değişkenlerin İncelenmesi

M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2008 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği ve OECD ye Üyelikte Etkili Olan Ekonomik ve Demografik Değişkenlerin İncelenmesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.285-298, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Değişkenlerin Dikotom Hale Getirilmesi ve Faktör Analizi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Öneri., vol.7, pp.299-304, 2007 (Other Refereed National Journals)

Analysis of Motivation Factors That Affect the Divers Diving Place Preferences by the Ordinal Logistic Regression

International Journal of Agriculture & Biology, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

M Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Üniversite Öğrencileri Memnuniyet Araştırması, vol.21, 2006 (Other Refereed National Journals)

Türkiye nin Eğitim Sağlık ve İktisadi Göstergeleri Arasındaki Etkileşimin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Bütünleşik Pazarlama İletişimi BPİ İçecek Sektöründe Uygulamalı Bir Araştırma

M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Mali Başarısızlığın Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi Tekstil Sektörü Örneği

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.13-28, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye nin Eğitim Sağlık ve İktisadi Göstergeleri Arasındaki Etkileşiminin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.45-66, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Asimetrik ve Simetrik Marjinal Dağılımlarda Çok DeğişkenliNormallik

M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.181-194, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Bootstrap Yönteminin Ridge Regresyonda Uygulanması

Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

BOOTSTRAP YÖNTEMİNİN RIDGE REGRESYONDAUYGULANMASI

Uludağ Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.281-292, 2003 (Other Refereed National Journals)

Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle Karşılaştırılması

M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 2002 (Other Refereed National Journals)

Bootstrap t Tablosunun Oluşturulması ve Student t İle Bootstrap t Güven Aralıklarının Karşılaştırılması

M.Ü. İstatistik ve Ekonometri Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Daha İyi Yaşam Endeksi Verilerinin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi

IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, 05 October 2019

Açılım Analizi’nde Bozulma ve Kararlılık Üzerine Bir Uygulama

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018

Yapay Sinir Ağları İle E-Ticarette Kitle Analizi

19. Uluslar arası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018

Lojistik Regresyon Analizinde Bootstrap Yönteminin Uygulanması

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, 21 - 22 April 2018

The Examination of Women Education Statistics with Multivariate Statistical Methods

Conference of the International Journal of Arts Sciences, 11 - 15 February 2018 Sustainable Development

Kadına Yönelik Şiddet Üzerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Etkisinin İncelenmesi

VI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Ohrid, Macedonia, 28 - 29 October 2017 Sustainable Development

Tercih Verilerinin İdeal Nokta ve Vektör Modelleri ile Analizi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

İçsel Unfolding Analizi ve Bir Uygulama

International Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences Conference Series, 23 - 24 September 2017

Ülkelerin Eğitim İstatistiklerinin İstatistik Yöntemler İle İncelenmesi

International Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences Conference Series, 23 - 24 September 2017

Beslenme Alışkanlıklarının Obezite Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Yöntemler İle İncelenmesi

International Balkan and Near Eastern Journal of Social SciencesConference Series, 4 - 05 March 2017 Sustainable Development

The Analysis of HDI with Cluster Analysis Techniques

New Challenges in Management and Business Conference, 11 February 2017

The Analysis od HDI with Multivariate Data Analysis Techniques

International Sustainability Congress, 1 - 03 December 2016

A Study on University Students Use of Social Media Tools

International Balkan and Near Eastern Social Science Conference Series, 28 October - 30 December 2016

Tercih Verilerinin Çok Boyutlu Ölçekleme ile Analizinin Uygulanması

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2 - 04 June 2016

Sanayi İşletmelerinin Üretim Süreçlerinde Karşılaştıkları Sorunların Analizi Tekirdağ İli Örneği

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, 12 - 13 March 2016

The Effect of Housing on Net Error Omission An Application to Turkey Case

20th IISES International Academic Conference, 6 - 09 October 2015

Effect of Housing on Net Error and Omission: An Application to Turkey Case

The International Institute of Social and Economic Science, 6 - 09 October 2015

Solution of the Artificial Neural Networks Black Box Problem with the Help of the Social Network Analysis

International Conference on Computational an Exeperimental Science and Engineering, 25 - 29 October 2014

Yasadışı Göç Olgusunun Çok Değişkenli Analiz Teknikleri İle İncelenmesi

ECONWORLD (INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS) (2014), PRAG, Czech Republic, 3 - 05 September 2014 Sustainable Development

Comparison of Correlation Coefficients A Simulation Study

8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, 11 - 13 October 2013

Econometrical Analysis of Tax Income and Economic Growth in Turkey 1960 2011

International Conference for Academic Disciplines, 29 October - 01 November 2012 Sustainable Development

Commercial Viewer Analysis of Turkish National Television Channels

8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, 11 - 13 October 2012

Comparasion of Correlation Coefficients: A Simulation Study

8th International Symposium of Statistics, 11 - 13 October 2012

The Effects of the Components of the Relationship Marketing on Services Quality and Customer Loyalty An Emprical Research on Turkish GSM Sector

9th International Conference, Standardization, Prototypes and Qualıty: A Means of Balkan Countries Cooperation, 5 - 06 October 2012

Yapay Sinir Ağı Yöntemi İle Telekomünikasyon Piyasasında Müşteri Kaybı Analizi

13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 - 26 May 2012

İşlem Karakteristik Eğrisi (ROC) ve Alternatifi Uyuşma Grafiği (Agreement Chart) Üzerine Bir Çalışma

13th International Conference On Econometrics, Operation Research and Statistics, 24 - 26 May 2012

A Study For Missing Data Imputation On Countries Oral Health Data

4th International Meeting: Methodological Issues in Oral Health Research:Intervention Studies, 21 - 23 April 2010

Değişkenlerin Dikotom Hale Getirilmesi ve Faktör Analizi

5.İstatistik Günleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 May 2006

Bootstrap Yönteminin Ridge Regresyonda Uygulanması

VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 29 - 30 May 2003

Otokorelasyon Araştırmasında Alternatif Bootstrap Testleri

VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 29 - 30 May 2003

Bootstrap Yönteminin Model Seçiminde Kullanılması

IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 14 - 16 May 1999

Books & Book Chapters

Parametreler İçin Tahmin: Nokta Tahmini ve Aralık Tahmini

in: İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimler İçin İstatistik Excel, SPSS,R ve Matlab Uygulamalı, Şengül/Seda Kıral/Gülsen, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.209-236, 2020

Yapısal Eşitlik Modelleri ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Bir Uygulama

in: Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Dilek ALTAŞ, İ.Esen YILDIRIM, Editor, Seçkin, Ankara, pp.255-279, 2020

Yapay Sinir Ağları İle Telekomünikasyon Sektöründe Müşteri Kaybı Tahmini

in: Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Dilek ALTAŞ,İ. Esen YILDIRIM, Editor, Seçkin, Ankara, pp.167-188, 2020