Propensity Skor ve Hot Deck Veri Atama Yöntemlerinin Karşılaştırılması


ALTAŞ D. , KASPAR E. Ç.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi