Sanayi İşletmelerinin Üretim Süreçlerinde Karşılaştıkları Sorunların Analizi Tekirdağ İli Örneği


KUBAŞ A., ALTAŞ D. , ATAK F.

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, 12 - 13 Mart 2016