Bireylerin Kişilik Testi Sonuçları ile Sosyal Ağdaki Davranışlarının Merkezilik Ölçüleri İle Karşılaştırılması


ALTAŞ D. , GÜLPINAR DEMİRCİ V.

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 7 - 12 Mayıs 2015