Hiyerarşik Lojistik Regresyon Analizi ile Malnütrisyonlu Yaşlılarda Glomerüler Filtrasyon Hızına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi


ALTAŞ D. , ALTUNOK E. Ç. , KÜÇÜKARDALI Y.

International Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences Conference Series, 21 - 22 Nisan 2018