Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Siyasal Halkla İlişkiler Aracı Olarak Propaganda ve Sosyal Medya

Uluslararsı Yönetim Ekonomi ve Politika Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019

Proaktif ve Reaktif Halkla İlişkiler Açısından Sosyal Medya

Uluslararası Yönetim ekonomi ve Politika Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019

Halkla İlişkilerde Kriz İletişimi Ve Sosyal Medya

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2019

Bir Halkla İlşikiler Aracı Olarak Kurumsal Kimlik ve Sosyal Medya

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2019