Dindarlık İle Tüketici Davranışlar Arasındaki İlişki


ÇERÇİ M., GÜVEN D. , SEYFİ M.

EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES – ECOEI 2017, 30 Mart - 01 Nisan 2017