Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eğiticinin Performansını Niteleyen Faktörler

Bilig, ss.133-168, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Bilgi Sosyolojisine Göre Bilginin İşlevi ve Bir Model Denemesi

Bilig, ss.1-29, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sivil Toplum ve Tarikatlar

Türkiye Günlüğü, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞÇİ SENDİKALARI VE REFAH DEVLETİ

UHİVE, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİLİMSEL BİLGİ ÜRETİMİ VE KAMUOYUNU KANAATLERİNİ ÖLÇÜMLEME

UHİVE, ss.24-39, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Study on Validity and Reliability of the Turkish Version of the Family Communication Patterns Scale

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, ss.21-45, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Avatar: Korra Efsanesi Çizgi Filminde İdeolojik Anlam İnşası

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, ss.41-61, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ideological Meaning Construction in Avatar: The Legend of Korra

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, ss.41-61, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Re-Thinking about the Relation and Relations of Media and Democracy

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Aile İletişim Kalıpları Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilikve Güvenirlik Çalışması

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, ss.21-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kendi bumerangı ile kafası kırılanlar

Türkiye Günlüğü, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Medya ve Demokrasi İlişkisinin Bağ ve Bağlantıları Üzerine Yeniden Düşünmek

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, ss.129-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Referandumun Nefesi”

Türkiye Günlüğü, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ KAVRAMSAL ÇATISI ÜZERİNE BİR ANALİZ

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.0, ss.619-634, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişim Çalışmalarının Kavramsal Çatısı Üzerine Bir Analiz

Akademik Bakış Dergisi, ss.619-634, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi işleme mekanizma olarak zihinselperformans

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medyanın Göstergebilimsel Dili: Emojiler

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology, cilt.8, ss.41-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İşinin Aynasıdır Lafı: Lafına Bakalım

İhtimal Dergisi, cilt.2, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Bilimin Kökenine ilişkin Bir Değerlendirme

UHİVE, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oyum Neden Evet-1

Fikir Coğrafyası, 2017 (Hakemsiz Dergi)

KANIMIZLA BİRLİKTE İDEOLOJİMİZ DE EMİLİYOR

Türkiye Günlüğü, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yöntembilimsel Boyutuyla Paradigma

International Journal of Social and Economic Sciences, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Müslüman Commonwealth ya da Türk İslam Projesi

Türkiye Günlüğü, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meşşai Filozoflardaki Metodolojik Zenginlik

Selçuk İletişim, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilimin Enstrümanları ve Nitelikleri

Akademik Bakış, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göçebeyiz Ya Kervan Yolda Düzülür

Türkiye Günlüğü, cilt.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki Seçim Arası Keskin Virajlar

Türkiye Günlüğü, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyüklere ve Büyüklenenlere Derin Devlet Hikayeleri

Türkiye Günlüğü, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokrasi Muhasebesi

Kamu'da Sosyal Politika, cilt.7, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seçim Hanında Yolları Kesişen Aynı Yolun Yolcusu Siyasi Partiler

Kamu'da Sosyal Politika, ss.69-77, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medeniyet Projesi Olarak Kentlilik

kocaeli Mahalli İdareler Dergisi, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Toplumsal Zihniyet Aracılığı ile Sosyal Kontrol

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, cilt.2, ss.1-18, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültür Medeniyet Modernizm Üzerine Yaprak Dökümü Bağlamında Bir Değerlendirme

Global Media Journal, cilt.1, ss.50-80, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentlerdeki Köyler, Köylerdeki Modernite

İlbank, ss.20-23, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Logos Olarak İletişimi Tartışmak

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, ss.7-12, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kaostan Düzenliliğe Bilimsel Serüven ve İletişim Bilimi

İletişim Kuram ve Araştırmaları Dergisi, ss.1-6, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilginin Toplumsal İşlevlerine İlişkin Yaklaşımları Tasnif Denemesi

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, ss.1-28, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siyasetin Sentetik Yüzü

Kamu'da Sosyal Politika, cilt.2, ss.58-75, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhafazakarlık ve 2007 Genel Seçimleri

Kamu'da Sosyal Politika, cilt.2, ss.66-80, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milliyetçilik İdeolojik Aygıt mıdır

Kamu'da Sosyal Politika, cilt.2, ss.67-80, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sendika, Memur ve Kördüğüm

Kamu'da Sosyal Politika, cilt.1, ss.33-38, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişim Sosyolojisi İçin Bir Kavram Önerisi: Temsiliyet Mekanizması

Kamu'da Sosyal Politika, cilt.1, ss.73-80, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sistem Kuramı Acısından Baskı Grupları

Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, ss.61-92, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Varoluşçuluk ve İletişim

Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, ss.99-119, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sendikaların Dünü, Bugünü, Yarını ve Türkiye’de Sendikacılık 2

Tes-İş Sendikası Dergisi, cilt.2, ss.17-23, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyasi Rejimler ve Kamuoyu

Selçuk İletişim, cilt.1, ss.78-83, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sendikaların Dünü, Bugünü, Yarını ve Türkiye’de Sendikacılık 1

Tes-İş Sendikası Dergisi, cilt.3, ss.25-30, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamuoyunu Oluşturan Araçlar

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.83-110, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Açılış konuşması

6. Kaos, Karmaşıklık ve Liderlik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2018

Müslüman Filozofların Bilim ve Yöntem Anlayışları Üzerine Bir Değerlendirme.

6. KAOS, KARMAŞIKLIK VE LİDERLİKULUSLAR ARASI SEMPOZYUMU, 11 - 12 Aralık 2018

Açılış Konuşması: Toplumsal Bütünlüğün İnşası Açısından Dil, Kültür Ve Tarih

1. Uluslararası İstanbul Dil-Kültür ve Tarih Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2018, ss.27-34

“Bilimsel Bilgi Üretimi Ve Kamuoyunu Kanaatlerini Ölçümleme”

3. Uluslararası Ekonomi Yönetimi Ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 11 - 12 Mayıs 2018

Açılış Konuşması

İletişimde Kalite: Kent Sakinleri ile Yöneticiler Arasındaki Bağlar”, 4. Mersin Kalite Sempozyumu, 09 Mayıs 2018

”Açılış Konuşması”

Marmara Lısansüstü Iletışım Ögrencılerı Kongresı, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2018

İşçi Sendikaları Ve Refah Devleti

3.Uluslararası İş Güvenliği Ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 16 - 17 Nisan 2018

Metodolojiye Katkı Bağlamında İşrakilik

2.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongres, 6 - 07 Nisan 2018

Modern Bilime Kaynaklık Etmesi Açısından Mezopotamya

Medeniyetler Beşiği Mezopotamya, 7 - 08 Aralık 2017

Modern Bilime Kaynaklık Etmesi Açısından Mezopotamya

TÜRK DÜNYASI VAKFI MEDENİYETLER BEŞİĞİ MEZOPOTAMYA SEMPOZYUM PROGRAMITÜRK DÜNYASI VAKFI MEDENİYETLER BEŞİĞİ MEZOPOTAMYA SEMPOZYUMu, Şanlıurfa, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017

The evaluation on science and method

ICPEMS, Sırbistan Ve Karadağ, 8 - 12 Kasım 2017

“Akademik Alanların Mantığı Üzerine Bir Değerlendirme”, , 26-27 Ekim 2017, Kocaeli

2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 26 - 27 Ekim 2017

Geleneksel ve Sosyal Medyanın Ekonomi Politiğine İlişkin Bir Çerçeve Denemesi

2. uluslararası ekonomi yönetimi ve pazar araştırmaları kongresi, 24 - 25 Mart 2017

“Kongrenin Misyonu Ve İşlevi Üzerine Mülahaza”

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 Nisan 2017

“Kongre Özel Sunumu ve Açılış Konuşması”

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017

İletişimci Sorumluluğu Ve İletişimci Özgürlüğü Ekseninde Şiddetin Dili

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 Nisan 2017

Mekanizmadan Organizmaya Evrilen Medya: Sosyal Paylaşım Ağları

1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2016, ss.46-47

Dilin İkna Edici Boyutları

International University of Sarajevo, Uluslararası Türkçe Kongresi, Sarajevo, Bosna-Hersek, 23 - 27 Mayıs 2016

İletişim Biliminin Kavramsal Çatısı Üzerine

1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 24 - 25 Mart 2016, ss.110-111

İletişim İle Medya Üzerine Dikkatler

2. International New Media Conference: Crossroads of Representations, 21 Nisan 2016

İletişim Biliminin Bilimselliği

Türkiye’de Bir Akademik Alanın Doğuşu: Medya ve İletişim Çalışmaları Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Nisan 2016

Gündem Kurma Modeli Açısından Türk Arap Ülkelerinin Diplomatik İlişkilerinin Türk medyasındaki Yansımaları

II. Uluslararası Türk-Arap ilişkilerinin dünü bugünü Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2013

İletişim Beceresi ve Etkinlik Teknikler

Uzmanlığa Hazırlayıcı Eğitim Programı, Türkiye, 11 - 18 Ocak 2013

Halkla İlişkiler İletişim ve İkili Yaklaşımlar

Eğitim Programı, Türkiye, 26 Kasım - 01 Aralık 2012

Siyasal iletişimin kuramsal boyutlarına ilişkin bir tasnif denemesi

I. Uluslararası siyasal iletişim demokrasi ve yeni süreçler sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2013

Medya Planlaması ve Kamuoyunu İkna

Medya, Halkla İlişkiler ve İletişim Sertifika Programı, Türkiye, 6 - 17 Şubat 2012

İnsan İlişkilerinin Kuramsal Temelleri ve Beden Dili

İnsan İlişkileri ve Motivasyon Semineri, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2011

Toplumsal Zihniyet Aracılığı İle Sosyal Kontrol

II. Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2010

Afetlerde Haberleşme Medya ve Halkla İlişkiler

Afet Yönetimi Semineri, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010

Kurum ici ilişkiler

Hizmet İçi Eğitim Programı, Türkiye, 26 - 28 Mart 2010

Örgütsel İletişim ve Kurumsal İkna

İletişim-Basın ve Halkla İlişkiler Semineri, Türkiye, 21 Aralık 2009

İçerik Analizi

Uzmanlık Tezi Hazırlama Hizmet İçi Eğitim Semineri, Türkiye, 04 Şubat 2008

İnsan İlişkileri Etkileşimi ve İlişki Yönetimi

Sendikacılık ve İnsan İlişkileri Semineri, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2007, ss.87-104

İnsan Davranışı, Davranış Biçimlendirme ve İkna

Sendikacılık ve İnsan İlişkileri Semineri, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2007, ss.125-136

İş Ortamında Sağlıklı İnsan İlişkileri

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye, 15 - 24 Aralık 2003

İletişim ve Halkla İlişkiler Uygulamaları

İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitim Semineri, Türkiye, 5 - 23 Mayıs 2003

Halkla İlişkiler İçin Perspektif

Türkiye İletişim Yönetimi ve Halkla İlişkiler Zirvesi, Türkiye, 15 Mayıs 2003

İnsan İlişkileri

Temel Davranış Biçimleri ve Halkla İlişkiler Semineri, Türkiye, 24 - 28 Şubat 2003

Devlet Bakanlığı

İletişim Şurası, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2003

Halkla İlişkiler ve Etik

Necmettin Sefercioğlu Armağanı, Ankara, Türkiye, 10 Ekim 2001

Motivasyon

Lider Eğitimi Semineri, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2001

Kamu ile İlişkiler

Basınla İlişkiler ve İletişim Semineri, Türkiye, 30 Kasım 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

New Horizons in Communication Age

Construction of Goodness and Badness Through Mass Media in Political Field, Aydınlıoğlu, Ömer. Alıcı, Birgül, Editör, İKSAD, ss.3-26, 2019

Siyasal Dilin Satır Arası

Retorik ve Retorik Analiz, Güran Yiğitbaşı Kübra, Soncu Ayşe Gül, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.193-212, 2018

Siyasal Dilin Satır Arası

Siyasal İletişimin Mahiyeti, Güran Yiğitbaşı Kübra, Soncu Ayşe Gül,, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.13-36, 2018

15 Temmuz İslam’sız Müslümanlığın Öteki Yüzü

Kanımızla Birlikte İdeolojimiz de Emiliyor, Mustafa Çalık, Editör, Cedit Neşriyat, Ankara, ss.133-148, 2017

Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey

Relationship Management in the Context of Proverbs: The Case of Turkey, Ümit Arklan, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, ss.11-36, 2017

Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey

Relationship Management in the Context of Proverbs:The Case of Turkey, Arklan Ümit, Editör, CPI books GmbH, Leck, Frankfurt am Main, ss.11-36, 2017

Gençlik İletişim ve Sosyal Medya

Gençlik, Toplumsal Hareketler ve Sosyal Medya, Mehmet Emin Babacan,Ömer Miraç Yaman, Editör, Gençlik ve Spor Bakanlığı , Ankara, ss.35-60, 2016

İletişim Tarihi ve Sosyolojisi

Medya- Sosyal Değişim İlişkisi, none, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2011

İletişim Tarihi ve Sosyolojisi

Medya-Sosyal Değişim İlişksi, Atatürk Üniversitesi, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-2, 2011

SENDİKACILIK VE İNSAN

İNSAN İLİŞKİLERİ ETKİLEŞİMİ VE İLİŞKİ YÖNETİMİ , none, Editör, Öncü Kitap Kaset, Ankara, 2007

SENDİKACILIK VE İNSAN

İNSAN DAVRANIŞI, DAVRANIŞ BİÇİMLERİ VE İKNA, none, Editör, Öncü Kitap Kaset, Ankara, 2007

Bilgi Fabrikaları ve Müşterileri

Altınküre Yayınları, Ankara, 2003

Epistemolojik Düzlemde Yarınki Siyaset

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003

İletişim Bilimi

Vadi Yayınları, Ankara, 2001

NECMETTİN SEFERCİOĞLU ARMAĞANI

HALKLA İLİŞKİLER VE ETİK , E.ÖZARSLAN, Editör, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, 2001

Siyasal İkna

Vadi Yayınları, Ankara, 2000

Çoğulcu Sistemde İşçi Sendikası

Hizmet- İş Sendikası Eğitim Yayınları, Ankara, 1997

Gender & Media

The Role of Gender in Political News and Commentary in Turkish Newspapers: the Case of Tansu Çiller, Nevena Dakoviç,Deniz Erman,Karen Ross, Editör, Med Campus, Ankara, ss.200-208, 1996

Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1991

Çalışma Hayatı, D. Mehmet Doğan, Editör, Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, ss.70-81, 1991

Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1990

Çalışma Hayatı, D. Mehmet Doğan, Editör, Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, ss.64-71, 1990

Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1989

Kitle Haberleşmesinde Araçlar, Aracılar, Hegemonya, D. Mehmet Doğan, Editör, Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, ss.426-434, 1989

Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1989

Arabesk İsimli Sosyal Kimlik, D. Mehmet Doğan, Editör, Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, ss.378-284, 1989

Ansiklopedide Bölümler

Baskı Grupları

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Okulu Yayınları, ss.1, 2013

Paradigma

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Okulu Yayınları, ss.1, 2013

Bilirkişi Raporları

İSTANBUL 1. FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL 1. FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI, ss.16, İstanbul, 2014 Creative Commons License

İSTANBUL 1. FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL 1. FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI, ss.13, İstanbul, 2013 Creative Commons License

Diğer Yayınlar