“Kongrenin Misyonu Ve İşlevi Üzerine Mülahaza”


ANIK C.

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 Nisan 2017