Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor
  Prof.Dr.

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 2008 - Devam Ediyor
  Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 1999 - 2008
  Yrd.Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 1992 - 1999
  Uzman

  Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor
  Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 2016 - Devam Ediyor
  Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 2015 - Devam Ediyor
  Fakülte Kurulu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 2014 - Devam Ediyor
  Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 2014 - Devam Ediyor
  Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 2014 - Devam Ediyor
  Bölüm Başkanı

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 2014 - Devam Ediyor
  Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 2018 - 2019
  Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü

 • 2017 - 2019
  Senato Üyesi

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 2017 - 2019
  Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 2017 - 2019
  Dekan

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

 • 2015 - 2019
  Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 2017 - 2018
  Bölüm Başkanı

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü

 • 2017 - 2018
  Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

 • 2012 - 2012
  Bölüm Başkanı

  Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 2003 - 2005
  Dekan Yardımcısı

  Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans
  İletişim Bilimi ve Halkla İlişkiler

 • Yüksek Lisans
  Siyasal İletişim ve Reklam

 • Yüksek Lisans
  Kültürel Üretim Aracı Olarak Geleneksel ve Sosyal Medya

 • Doktora
  Meşruiyet, Rıza Yaratma ve Halkla İlişkiler

 • Yüksek Lisans
  Sosyal Teoriler ve Halkla İlişkiler

 • Doktora
  Kültürel Çalışmalar ve İletişim

 • Doktora
  Bilimsel Düşünce, Bilimsel Araştırma ve Halkla İlişkiler

 • Yüksek Lisans
  Modernizm ile Postmodernizm Tartışmaları ve Halkla İlişkiler

 • Doktora
  Pozitivizmden Hermenötiğe Yöntem ve Bilim

 • Yüksek Lisans
  Sinerji Yaratma Aracı Olarak Halkla İlişkiler

 • Lisans
  Medya Ekonomisi ve Yönetimi

 • Doktora
  Bilgi Sosyolojisi ve İletişim

 • Doktora
  İkna, Retorik ve Halkla İlişkiler

 • Doktora
  Retorik ve Eleştirel Düşünce

 • Yüksek Lisans
  Kamuoyu Araştırmaları ve Halkla İlişkiler

 • Yüksek Lisans
  Medya Planlaması ve Yönetimi

 • Yüksek Lisans
  Düşünce Gelişimi Açısından İletişim

 • Yüksek Lisans
  Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

 • Doktora
  Liderlik, Yöneticilik, İkna ve Hitabet

 • Yüksek Lisans
  Seminer

 • Doktora
  İkna Edici İletişim ve Retorik

 • Yüksek Lisans
  Kültürlerarası İletişim

 • Doktora
  Siyasal İletişim

 • Lisans
  İleri Reklam Araştırmaları

 • Yüksek Lisans
  Pozitivizmden Hermenötiğe İletişim Bilimi

 • Yüksek Lisans
  Medya Etiği

 • Yüksek Lisans
  Osmanlıdan Günümüzde Kül. Üretim Aracı Olarak Medya

 • Doktora
  İletişimde Nitel ve Nicel Araştırma

 • Doktora
  Medya ve Dil Felsefesi

 • Yüksek Lisans
  Tüketici Davranışları Çözümlemesi

 • Yüksek Lisans
  İşyeri İlişkileri

 • Yüksek Lisans
  Halkla İlişkiler Felsefesi

 • Lisans
  Hukukun Temel Kavramları

 • Doktora
  Reklam Felsefesi

 • Doktora
  Etik ve İletişim

 • Doktora
  Siyasal İletişim ve Lobicilik

 • Lisans
  Halkla İlişkilerde Kuram ve Uygulama

 • Yüksek Lisans
  İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Doktora
  İkna Edici İletişim ve Retorik

 • Lisans
  Halkla İlişkilerde Kuram ve Uygulama

 • Yüksek Lisans
  Medya Analizleri

 • Yüksek Lisans
  Televizyon Program Türleri ve İzleyici İlişkisi

 • Yüksek Lisans
  Bilgi Toplumu ve İletişim

 • Doktora
  Bilgi Felsefesi ve Uygulamaları

 • Yüksek Lisans
  İletişim, İdeoloji ve İktidar

 • Doktora
  Bilgi, Toplum ve İletişim

 • Yüksek Lisans
  Yöntem Tartışmaları

 • Lisans
  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

 • Yüksek Lisans
  HİT Araştırma Yöntemleri

 • Doktora
  Disipliner Bir Alan Olarak İletişim ve Halkla İlişkiler

 • Doktora
  Örgütsel İletişim ve Örgüt Kültürü

 • Lisans
  Siyasal İletişim

 • Yüksek Lisans
  Bilgi Toplumu ve Kitle İletişim Araçları

 • Yüksek Lisans
  İletişim Sosyolojisi

 • Lisans
  İletişim Bilimine Giriş

 • Lisans
  İletişim Etiği

 • Lisans
  İletişim Kuramları

 • Lisans
  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kampanyaları

 • Lisans
  İkna Kuramları

Yönetilen Tezler

Tasarladığı Dersler

 • Doktora
  Meşruiyet, Rıza Yaratma ve Halkla İlişkiler

 • Yüksek Lisans
  İletişim Bilimi ve Halkla İlişkiler

 • Doktora
  Bilgi Sosyolojisi ve İletişim

 • Yüksek Lisans
  Sosyal Teoriler ve Halkla İlişkiler

 • Doktora
  Bilimsel Düşünce, Bilimsel Araştırma ve Halkla İlişkiler

 • Doktora
  Kültürel Çalışmalar ve İletişim

 • Yüksek Lisans
  Modernizm ile Postmodernizm Tartışmaları ve Halkla İlişkiler

 • Doktora
  Retorik ve Eleştirel Düşünce

 • Doktora
  Liderlik, Yöneticilik, İkna ve Hitabet

 • Yüksek Lisans
  Sinerji Yaratma Aracı Olarak Halkla İlişkiler

 • Doktora
  Pozitivizmden Hermenötiğe Yöntem ve Bilim

 • Yüksek Lisans
  Kamuoyu Araştırmaları ve Halkla İlişkiler

 • Yüksek Lisans
  Kültürel Üretim Aracı Olarak Geleneksel ve Sosyal Medya

 • Doktora
  İkna, Retorik ve Halkla İlişkiler

 • Doktora
  İkna Edici İletişim ve Retorik

 • Yüksek Lisans
  Pozitivizmden Hermenötiğe İletişim Bilimi

 • Yüksek Lisans
  Osmanlıdan Günümüzde Kül. Üretim Aracı Olarak Medya