Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - Continues Professor

  Marmara University, Faculty Of Communication, Public Relations And Publicity

 • 2008 - 2013 Associate Professor

  Gazi University, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 1999 - 2008 Assistant Professor

  Gazi University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 1992 - 1999 Expert

  Gazi University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Managerial Experience

 • 2018 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

  Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity

 • 2016 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity

 • 2015 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi

  Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity

 • 2014 - Continues Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

  Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity

 • 2014 - Continues Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity

 • 2014 - Continues Head of Department

  Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity

 • 2014 - Continues Head of Department

  Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity

 • 2018 - 2019 Head of Department

  Marmara University, Faculty of Communication, Radio, Television and Cinema

 • 2017 - 2019 University Executive Board Member

  Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity

 • 2017 - 2019 Member of the Senate

  Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity

 • 2017 - 2019 Dean

  Marmara University, Faculty of Communication

 • 2015 - 2019 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity

 • 2017 - 2018 Head of Department

  Marmara University, Faculty of Communication, Radio, Television and Cinema

 • 2017 - 2018 Head of Department

  Marmara University, Faculty of Communication, Journalism

 • 2012 - 2012 Head of Department

  Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 2003 - 2005 Vice Dean

  Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

Courses

 • Postgraduate İletişim Bilimi ve Halkla İlişkiler

 • Postgraduate Siyasal İletişim ve Reklam

 • Postgraduate Kültürel Üretim Aracı Olarak Geleneksel ve Sosyal Medya

 • Doctorate Meşruiyet, Rıza Yaratma ve Halkla İlişkiler

 • Postgraduate Sosyal Teoriler ve Halkla İlişkiler

 • Doctorate Kültürel Çalışmalar ve İletişim

 • Doctorate Bilimsel Düşünce, Bilimsel Araştırma ve Halkla İlişkiler

 • Postgraduate Modernizm ile Postmodernizm Tartışmaları ve Halkla İlişkiler

 • Doctorate Pozitivizmden Hermenötiğe Yöntem ve Bilim

 • Postgraduate Sinerji Yaratma Aracı Olarak Halkla İlişkiler

 • Undergraduate Medya Ekonomisi ve Yönetimi

 • Doctorate Bilgi Sosyolojisi ve İletişim

 • Doctorate İkna, Retorik ve Halkla İlişkiler

 • Doctorate Retorik ve Eleştirel Düşünce

 • Postgraduate Kamuoyu Araştırmaları ve Halkla İlişkiler

 • Postgraduate Medya Planlaması ve Yönetimi

 • Postgraduate Düşünce Gelişimi Açısından İletişim

 • Postgraduate Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

 • Doctorate Liderlik, Yöneticilik, İkna ve Hitabet

 • Postgraduate Seminer

 • Doctorate İkna Edici İletişim ve Retorik

 • Postgraduate Kültürlerarası İletişim

 • Doctorate Siyasal İletişim

 • Undergraduate İleri Reklam Araştırmaları

 • Postgraduate Pozitivizmden Hermenötiğe İletişim Bilimi

 • Postgraduate Medya Etiği

 • Postgraduate Osmanlıdan Günümüzde Kül. Üretim Aracı Olarak Medya

 • Doctorate İletişimde Nitel ve Nicel Araştırma

 • Doctorate Medya ve Dil Felsefesi

 • Postgraduate Tüketici Davranışları Çözümlemesi

 • Postgraduate İşyeri İlişkileri

 • Postgraduate Halkla İlişkiler Felsefesi

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Doctorate Reklam Felsefesi

 • Doctorate Etik ve İletişim

 • Doctorate Siyasal İletişim ve Lobicilik

 • Undergraduate Halkla İlişkilerde Kuram ve Uygulama

 • Postgraduate İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Doctorate İkna Edici İletişim ve Retorik

 • Undergraduate Halkla İlişkilerde Kuram ve Uygulama

 • Postgraduate Medya Analizleri

 • Postgraduate Televizyon Program Türleri ve İzleyici İlişkisi

 • Postgraduate Bilgi Toplumu ve İletişim

 • Doctorate Bilgi Felsefesi ve Uygulamaları

 • Postgraduate İletişim, İdeoloji ve İktidar

 • Doctorate Bilgi, Toplum ve İletişim

 • Postgraduate Yöntem Tartışmaları

 • Undergraduate Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

 • Postgraduate HİT Araştırma Yöntemleri

 • Doctorate Disipliner Bir Alan Olarak İletişim ve Halkla İlişkiler

 • Doctorate Örgütsel İletişim ve Örgüt Kültürü

 • Undergraduate Siyasal İletişim

 • Postgraduate Bilgi Toplumu ve Kitle İletişim Araçları

 • Postgraduate İletişim Sosyolojisi

 • Undergraduate İletişim Bilimine Giriş

 • Undergraduate İletişim Etiği

 • Undergraduate İletişim Kuramları

 • Undergraduate Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kampanyaları

 • Undergraduate İkna Kuramları

Advising Theses

Designed Lessons

 • Doctorate Meşruiyet, Rıza Yaratma ve Halkla İlişkiler

 • Postgraduate İletişim Bilimi ve Halkla İlişkiler

 • Doctorate Bilgi Sosyolojisi ve İletişim

 • Postgraduate Sosyal Teoriler ve Halkla İlişkiler

 • Doctorate Bilimsel Düşünce, Bilimsel Araştırma ve Halkla İlişkiler

 • Doctorate Kültürel Çalışmalar ve İletişim

 • Postgraduate Modernizm ile Postmodernizm Tartışmaları ve Halkla İlişkiler

 • Doctorate Retorik ve Eleştirel Düşünce

 • Doctorate Liderlik, Yöneticilik, İkna ve Hitabet

 • Postgraduate Sinerji Yaratma Aracı Olarak Halkla İlişkiler

 • Doctorate Pozitivizmden Hermenötiğe Yöntem ve Bilim

 • Postgraduate Kamuoyu Araştırmaları ve Halkla İlişkiler

 • Postgraduate Kültürel Üretim Aracı Olarak Geleneksel ve Sosyal Medya

 • Doctorate İkna, Retorik ve Halkla İlişkiler

 • Doctorate İkna Edici İletişim ve Retorik

 • Postgraduate Pozitivizmden Hermenötiğe İletişim Bilimi

 • Postgraduate Osmanlıdan Günümüzde Kül. Üretim Aracı Olarak Medya