Açılış Konuşması


ANIK C.

İletişimde Kalite: Kent Sakinleri ile Yöneticiler Arasındaki Bağlar”, 4. Mersin Kalite Sempozyumu, 09 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri