Açılış Konuşması


ANIK C.

İletişimde Kalite: Kent Sakinleri ile Yöneticiler Arasındaki Bağlar”, 4. Mersin Kalite Sempozyumu, 09 Mayıs 2018