Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tensile bond strength of indirect composites luted with three new self-adhesive resin cements to dentin

JOURNAL OF APPLIED ORAL SCIENCE, cilt.19, sa.4, ss.363-369, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tensile bond strength of indirect composites luted with three new self adhesive resin cements to dentin

JOURNAL OF APPLIED ORAL SCIENCE, cilt.19, ss.363-369, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Shear bond strenght of dentin adhesives on acid and laser etched dentin surfaces

Quintessence International, cilt.41, ss.119-124, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Tensile bond strenght of dentin adhesives on acid and laser etched dentin surfaces

Quintessence International, cilt.40, ss.865-874, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Tensile bond strength of dentin adhesives on acid and laser etcheddentin surfaces

QUINTESSENCE INTERNATIONAL, cilt.40, ss.865-874, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of the Nd YAG laser air abrasion and acid etchant on filling materials

Journal Of Oral Rehabilitation, cilt.33, ss.64-69, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of the Nd : YAG laser, air-abrasion, and acid-etchant on filling materials

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, cilt.33, sa.1, ss.64-69, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A new silicon-based root canal sealer (Roekoseal((R))-Automix)

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, cilt.30, sa.7, ss.753-757, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A new silicon based root canal sealer

J Oral Rehabilitation, cilt.30, ss.753-757, 2003 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Effects of Nd : YAG laser, air-abrasion and acid-etching on human enamel and dentin

OPERATIVE DENTISTRY, cilt.26, sa.5, ss.476-481, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A new silicon-based root canal sealer.

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.80, sa.4, ss.1305, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An investigation of the effect of desentising dentrifices on dentinal tubules in vitro and in vivo

Quintessence International, cilt.29, ss.197-199, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A scanning electron microscopic study of external roort resorption in replanted dog teeth

Journal of Endodontics, cilt.21, ss.269-271, 1995 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prepless Direct Midline Diastema Closure in a Single Visit: 18 months Follow-up Report

European Journal of Research in Dentistry, cilt.1, ss.29-34, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Clinic performance of self etch adhesive bonded 100 nanohybrid composite restorations 3 years results

International Journal of Education and Research, cilt.4, ss.405-414, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical performance of self etch adhesive bonded 100 nanohybrid composite restorations 3 years results

International Journal of Education and Research, cilt.4, ss.405-414, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical Performance of self etch adheisves bonded 100 nanohybrid composite restorations 3 years results

International journal of Education and Research, cilt.4, ss.405-414, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BAĞLANMA KUVVETLERİ AÇISINDAN SELF ETCH VE TOTAL ETCH ADEZİV FARKLARI

Dental Klinik, cilt.3, ss.74-77, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

REZİN SİMANLARIN PULPA ÜZERİNE ETKİSİ

TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.74, ss.36-39, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİŞ BEYAZLATMA AJANLARININ DOLGU MATERYALLERİ VE RESTORASYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ

DENTAL TRİBÜNE, cilt.6, ss.6-9, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇÜRÜK AKTİVİTE TESTİ

TÜRK DİŞHEİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.73, ss.186-188, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SELF ADEZİV REÇİNE SİMANLAR

TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.68, ss.94-98, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Flexural strength and fracture surface characterization of compomers stored in water

JOURNAL OF MARMARA UNIVERSITY DENTISTRY FACULTY, cilt.4, ss.238-243, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INLEY VE ONLEY RESTORASYONLAR

DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.46, ss.205-211, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Two dimentional photoelastic stress analysis of traumatized incisor

Brazilian Dental Journal, cilt.12, ss.81-84, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Two Dimensional Photoelastic Stress Analysis of Traumatized İncisor

Brazilian Dental Journal, cilt.12, ss.81-84, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Two-dimensional photoelastic stress analysis of traumatized incisor.

Braz Dent J., cilt.12, ss.81, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Microhardness of various glass ionomer hybris ionomer composmer and composite materials stored in water

Journal of Marmara University Dentistry Faculty, cilt.4, ss.382-286, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ART ATRAVMATİK RESTORATİF TEDAVİ

DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.40, ss.197-200, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOMPOMERLER

DENTİZT (İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ), cilt.1, ss.10-14, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Two dimensional photoelastic stress analysis of traumatized Incısor

Brazilian Dental Journal, cilt.12, ss.81-84, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

AİR ABRASİVE SİSTEMLER KİNETİK KAVİTE PREPARASYONU

DİŞHEKİMLİĞİ KLİNİK, cilt.3, ss.144-148, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Smooth coronal surface resin restoration and microlekage

Journal of Marmara University Dentistry Faculty, cilt.2, ss.649-657, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Smooth coronal surface, resin restoration and microleakage.

Journal of Marmara University Dental Faculty, cilt.2, sa.4, ss.649-657, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

SORULARLA LASERİN PRATİKTEKİ YERİ

DİŞHEKİMLİĞİ KLİNİK, cilt.3, ss.144-148, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LASERİN DENTİN DUVARINA VE APİKAL SIZINTIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DİŞHEKİMLİĞİ KLİNİK, cilt.3, ss.97-100, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİŞHEKİMLİĞİNDE LASRE GELİŞİMİ VE KULLANILMASI

DİŞHEKİMLİĞİ KLİNİK, cilt.1, ss.13-20, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİNDE LASER KULLANIMI

DİŞHEKİMLİĞİ KLİNİK, cilt.3, ss.85-87, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Restoration of mandibular anterior teeth with direct composite laminate

Restoratif Dişhekimliği Dergisi 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.170-171

Restoration of mandibular anterior teeth with direct composite laminate

Restoratif Dişhekimliği Dergisi 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.170-171

Dieatema Closure with Direct Composite Restorations: A Case Report

24.Uluslararası Estetik Dişhekimliği Akademisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

Diestama with direct composite veneer on a front axle and rehabilitation of disorders of their teeth: A Case Report

Restoratif Dişhekimliği Derneği 22.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Türkiye, 30 Kasım 2018 - 02 Kasım 2019, ss.318-319

Diestama with direct composite veneer on a front axle and rehabilitation of disorders of their teeth: A Case Report

Restoratif Dişhekimliği Derneği 22.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Türkiye, 30 Kasım 2018 - 02 Kasım 2019, ss.318-319

Aesthetic rehabilitation of anterior crown fracture and discoloration:a case report

ConsEuro Conference 2019, Berlin, Berlin, Almanya, 14 - 15 Haziran 2019, cilt.23, ss.2515-2572 identifier identifier

Ön dişlerdeki diastema ve aks bozukluklarının direkt kompozit vener ile rehabilitasyonu: Vaka sunumu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, 30 Kasım - 02 Aralık 2018

Diş Sert Dokularında Lazer

Endodontik Tedavi Konuşuyoruz, Sizleri de Bekliyoruz sempozyumu, Türkiye, 24 Kasım 2018

Eski restorasyonların direk kompozit venerler ile rehabilitasyonu: vaka sunumu

22. ULUSLARARASI ESTETİK DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 19 - 21 Ekim 2018

Ön Bölge Kuron Kırığının Tek Seansta Tedavisi: Vaka Sunumu

24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018

Tek Seansta Ön Bölge Kron Kırığı Tedavisi: Vaka Raporu

Türk Diş Hekimleri Odası 24. Uluslarası Kongresi , Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.26

Ön Bölgede Renklenmiş Restorasyonların Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, cilt.1, ss.238-239

Aesthetic and Prepless Treatment of Midline Diastema in a Single Visit: A Case Report

21. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.131

Treatment of Tooth Crown Fracture Aesthetically in a Single Visit: A Case Report.

21. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, cilt.1, ss.145

Farklı Işık Yoğunlukları ve Sürelerinin Nanohibrit Kompozit Üzerine Etkilerinin Mikrosızıntı Yönünden İncelenmesi

Türk Dişhekimleri Birliği23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, ss.257

Effect of Atioxidant following bleaching on bond sternght to enamel

5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ADHESIVE DENTİSTRY, PHİLADELPHIA, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 15 Haziran 2013

Bulk fill restorasyonların klinik değerlendirilmesi 3 aylık takip

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Clinical Evaluation of bulk fill restorations 3 months follow up

Marmara Üniversitesi Uluslarası Dişhekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Clinical evaluation of Bulk fill composites a Pilot Study

TDB 19TH INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Depth of cure bulk fill composite restorative materials

19TH TDB INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Bulk Fill Kompozit restoratif materyallerin polimerizasyon derinlikleri

TDB 19. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2012

Evaluation of tensile bond strengths of ceramic based restorative materials on acid or laser etched dentin surfaces

10th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, Berlin, Almanya, 17 - 21 Haziran 2007

Evaluation of bond sternghts of ceromers luted by self adhesive resin cements to dentin

TDB 14TH INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Haziran 2007

Structural and morphological changes on Nd YAG and Er Cr YSSG laser etched dentin surface

4TH CONGRESS OF INTERNATIONAL SOCIETY FOR ORAL LASER APPLICATIONS SOLA, Bruges, Belçika, 16 - 19 Mayıs 2007

A new silicon Based root canal sealer H Aksoy G Erseven

The official publication of the international association for dental research vol.80 number. 4,USA 2001, 13 Aralık 2001

A New silicon based root canal selaer

IADR, Warszawa, Polonya, 24 - 27 Ağustos 2000

SİLİKON ESASLI ROEKOSEAL AUTOMİX KANAL PATININ İNCELENMESİ

TÜRK ENDODONTİ DERNEĞİ 7. ULUSLARASI BİLİMSEL KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2000

Effect of Nd YAG Laser Air Abrasion and Acis etvhant on filling materilas

5th Congress of Stomological Society (BASS), Selanik, Yunanistan, 13 - 16 Nisan 2000

Effect of Nd YAG Laser Air Abrasion and Acis etvhant on human enamel and dentin

5th Congress of Balkan Stomological Society (BASS), Selanik, 13 - 16 Nisan 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

İndirekt Restorasyonlarda “Immediate Dentin Sealing”

Sağlık Bilimleri AlanındaAkademik Çalışmalar II - Cilt 3, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editör, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, ss.335-349, 2020 Creative Commons License

Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Sistemler

Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Halit Demir,Prof. Dr. Nizami Duran, Editör, IVPE, Cetinje, ss.314-327, 2020 Creative Commons License

ENDODONTİDE LAZER (BÖLÜM 38)

ENDODONTİ, SELMİN K AŞÇI, Editör, QUINTESSENCE, ss.671-692, 2015

Filling Materials for the caries.(chapter 18)

Contemporary approach to dental caries, Ming yu Li, Editör, In Tech, ss.351-378, 2012