Eski restorasyonların direk kompozit venerler ile rehabilitasyonu: vaka sunumu


TÜTER E. , KORKUT B. , TÜRKMEN C.

22. ULUSLARARASI ESTETİK DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 19 - 21 Ekim 2018