Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Preliminary Assessment of Microfibers Amount in Textile Wastewater

SUM2022 / 6TH SYMPOSIUM ON CIRCULAR ECONOMY AND URBAN MINING , Naples, Italy, 18 - 20 May 2022, pp.1-6 Creative Commons License Sustainable Development

4-Fenil-2H-Kromen-2-On İçeren Periferal ve Nonperiferal Cu ve Zn Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Fotostabilitelerinin İncelenmesi

4th Internatıonal Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Eurasianbiochem 2021), Ankara, Turkey, 24 November - 26 December 2021, pp.1132

Biological and Theoretical Properties of Cyrstal Zn Complex with Glyoxylic Acid of Thiosemicarbazone

1st International Symposium on Recent Advances in Fundamental and Applied Sciences (ISFAS-2021), Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2021, pp.457-460

Novel Zinc Compound with Thiosemicarbazone of Glyoxylic Acid: DFT Calculations

1st International Congress on Natural Sciences (ICNAS-2021), Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2021, pp.558-560

Grafen Oksit Kaplanmış Poliamid Kumaşın Karanfil Ekstraktı ile Çevre Dostu İndirgenmesi

32. Uluslararası katılımlı Ulusal kimya Kongresi (Online), İstanbul, Turkey, 17 - 19 September 2020, pp.55

Timokinon-oksim’in Melanoma Üzerindeki in vitro Etkisinin Araştırılması

32. Ulusal Kimya Kongresi’ni (Kimya 2020), İstanbul, Turkey, 17 - 19 September 2020, pp.133

Green Reduction of Graphene Oxide Coated Polyamide Fabric Using Rosehip Extract

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), Ankara, Turkey, 19 March 2020

ÇAY ENDÜSTRİSİNDE FABRİKA ÇALIŞANLARININ İŞGÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGISI

5. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, 12 - 13 December 2019

Marmara Denizi Kimyası

II. International Turkish World Engineering and Science Congress, 7 - 10 November 2019

Synthesis, Characterization and Photophysiological Properties of Secondary Amine Substituted Metal Phthalocyanines

International Chemistry Biology Conference 19 (ChemBioCon19), Kafr-Ash-Shaykh, Egypt, 1 - 05 August 2019, pp.30

Kolon Kanseri Üzerine Mantarın Sitotoksik, Genotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması

2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.46 Sustainable Development

Monitoring Heavy Metal Pollution in Yalova Coast of the Sea of Marmara using Eelgrass Plants

II. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Baku, Azerbaijan, 11 - 15 September 2018 Sustainable Development

Redoks metoduyla nano boyuttaki tozların hidrotermal sentezi

I.Rusya Genç Okullar Konferansı, Moskva, Russia, 25 - 28 April 2016, pp.248

Ülkemizde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Ağır Metal ve Mineral Besin Elementi Profilleri

Doğal 2016 Uluslararası katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri 2016, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2016

The Reduction of the Metal Nitrates by Ethyleneglycole and Glycerine in Hydrothermal Conditions

ICCBES International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences, Kyoto, Japan, 7 - 09 May 2015

Books & Book Chapters

Besleyici Tuzlar ve Kimyasal Veriler

in: MAREM PROJESİ Marmara Denizi 2015 Senesi Çalışma Verileri, M.Levent Artüz, Editor, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, pp.343-404, 2016

Besleyici Tuzlar ve Kimyasal Veriler

in: Marem projesi Marmara Denizi 2014 Çalışma Verileri, M.Levent Artüz, Editor, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, pp.161-190, 2015