Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Green Reduction of Graphene Oxide Coated Polyamide Fabric Using Carob Extract

AATCC JOURNAL OF RESEARCH, cilt.7, sa.6, ss.33-40, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Design and in silico study of the novel coumarin derivatives against SARS-CoV-2 main enzymes

Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparative analyses of phytochelatin synthase (PCS) genes in higher plants

BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, cilt.33, sa.1, ss.178-194, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Trace metal levels in edible wild fungi

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.10, sa.2, ss.295-304, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Redox reactions between metal nitrates and polyols with the formation of nanopowders

Russian Journal of Inorganic Chemistry, cilt.58, sa.8, ss.915-918, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Heterovalent trinuclear Co(III)-Co(II)-Co(III) complexes with N-(2-carboxyethyl)salicylaldimines

Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya, cilt.38, sa.2, ss.140-144, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Borohydride reduction of azomethine bonds in beta-alanine Schiff base complexes

INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.47, sa.5, ss.699-704, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Influence of the nature of the metal ion on the rate of reduction of coordinated azomethine group

Russian Journal of General Chemistry, cilt.77, sa.10, ss.1761-1765, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Oxidative dehydrogenation of Cu(II) complexes with N-Aryl-N-2- hydroxybenzyl- and N-Aryl-N-2-hydroxynaphthylmethyleneamine derivatives

Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya, cilt.30, sa.9, ss.648-654, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Oxidative dehydrogenation in complexes of transition metals (Cu(II), Co(II), Ni(II)) with N,N′-di(2-hydroxybenzyl)diamines

Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya, cilt.27, sa.7, ss.486-492, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of Trace Elements, Cholinesterase Inhibitory Activity, and ADME/Tox Profiling of some Achillea Species

Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry, cilt.8, sa.1, ss.331-344, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Carbohydrate Amounts of Various Cheese Types Presented to Sale in the Market

International Journal of Food Science and Nutrition, cilt.5, sa.6, ss.30-35, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In silico, 6lu7 protein inhibition using dihydroxy-3-phenyl coumarin derivatives for SARS-CoV-2

Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, cilt.7, sa.3, ss.691-712, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Nutrition Profile of the Sea of Marmara Between Years 2010 and 2013

Journal of the Turkish Chemical Socitey, cilt.4, ss.197-226, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Grafen Oksit Kaplanmış Poliamid Kumaşın Karanfil Ekstraktı ile Çevre Dostu İndirgenmesi

32. Uluslararası katılımlı Ulusal kimya Kongresi (Online), İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2020, ss.55

Timokinon-oksim’in Melanoma Üzerindeki in vitro Etkisinin Araştırılması

32. Ulusal Kimya Kongresi’ni (Kimya 2020), İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2020, ss.133

Green Reduction of Graphene Oxide Coated Polyamide Fabric Using Rosehip Extract

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), Ankara, Türkiye, 19 Mart 2020

ÇAY ENDÜSTRİSİNDE FABRİKA ÇALIŞANLARININ İŞGÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGISI

5. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, 12 - 13 Aralık 2019

Marmara Denizi Kimyası

II. International Turkish World Engineering and Science Congress, 7 - 10 Kasım 2019

Kolon Kanseri Üzerine Mantarın Sitotoksik, Genotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması

2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019, ss.46

Monitoring Heavy Metal Pollution in Yalova Coast of the Sea of Marmara using Eelgrass Plants

II. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Baku, Azerbaycan, 11 - 15 Eylül 2018

UV VIS INVESTIGATION OF METHANOL SOLVATION BEHAVIOR OF SOME PYRIMIDINES CONTAINING KETO AND THIOKETO GROUPS

28th National Chemistry Congress, Mersin, Türkiye, 15 - 21 Ağustos 2016, cilt.43, ss.361

Redoks metoduyla nano boyuttaki tozların hidrotermal sentezi

I.Rusya Genç Okullar Konferansı, Moskva, Rusya, 25 - 28 Nisan 2016, ss.248

Hydrothermal Synthesis nanooxide systems in formaldehyde environment

XXVII Russian Youth Scientific Conference, Ural, Rusya, 27 - 29 Nisan 2016, ss.361-362

Ülkemizde Yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi bitkilerin ağır metal ve mineral besin elementi profilleri

Doğal 2016 Uluslararası katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri 2016, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2016

The Reduction of the Metal Nitrates by Ethyleneglycole and Glycerine in Hydrothermal Conditions

ICCBES International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences, Kyoto, Japonya, 7 - 09 Mayıs 2015

Determination of Heavy Metals and Mineral Nutrients in Leaves of Some Widely Used Medicinal Plants in Turkey

ICCBES International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences, Kyoto, Japonya, 7 - 09 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Besleyici Tuzlar ve Kimyasal Veriler

MAREM PROJESİ Marmara Denizi 2015 Senesi Çalışma Verileri, M.Levent Artüz, Editör, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, ss.343-404, 2016

Besleyici Tuzlar ve Kimyasal Veriler

Marem projesi Marmara Denizi 2014 Çalışma Verileri, M.Levent Artüz, Editör, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, ss.161-190, 2015