Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Influence of multidrug resistant organisms on the outcome of diabetic foot infection

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.70, ss.10-14, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Biomarkers in Hepatic Disease: A Review Focused on Critically Ill Patients

JOURNAL OF INTENSIVE CARE MEDICINE, cilt.31, ss.104-112, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dev mitral kapak vejetasyonu

Marmara Medical Journal, cilt.27, sa.3, ss.213, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reports of four cyst hydatid cases in different size and location

Asian Pacific Journal of Tropical Disease, cilt.4, sa.5, ss.408-411, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Reports of four cyst hydatid cases in different size and location

Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cerrahi Profilaksi Rehberine Uyumda Eğitimin Etkisi

4.Sağlık Ekonomisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2018

Geriatrik Hastalarda Antibiyotik Yönetim Programının Gerekliliği

11.Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2018

İmmundüşkün Olmayan Bir Olguda Zor Tedavi Edilen Kriptokok Meningoensefaliti

XIX.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 28 - 31 Mart 2018, ss.213-214

Nadir Görülen Toplum Kökenli Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus İnfeksiyonu Olguları

XIX.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Mart 2018, ss.205-206

İnfeksiyon Hastalıkları Uzman Onayı’xxnın Olduğu Bir Hastanede Antibiyotik Yönetim Programının Gerekliliği

XIX.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Mart 2018, ss.361-362

Travma Sonrası Üçüncü Ayda Başvuran Komplike Staphylococcus Aureus Uyluk Apsesi Olgusu

XIX.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Mart 2018, ss.287-288

Primary Posaconazole Prophylaxis In Acute Myeloid Leukemia-A Single Center Real Life Experience

22th Congress of the European Hematology Association, Madrid, İspanya, 22 - 25 Haziran 2017

İnvaziv Aspergillus Tedavisi-Yeni klavuzlar-

32.ANKEM Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2017

Risk Factors for Meningitis Following Cerebral Angiography:A case Control Study

26th IHI National Forum on Quality Improvement in Health Care, 7 - 10 Aralık 2014

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Epidemiyoloji

28.ANKEM KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mart 2013, cilt.27, ss.138-140

Concomitant use of N acetylcysteine and reduction of amphotericin B induced nephrotoxicity

18th Congress of the International Society for Human and Animal Mycology, Berlin, Almanya, 11 - 15 Haziran 2012, cilt.55, ss.121

Kitap & Kitap Bölümleri

ANTIFUNFAL STEWARDSHIP

HEALTH SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends, Prof. Dr. Nizami DURAN Prof. Dr. S1dd1k KESKİN Asst. Prof. Dr. Canan DEMİR, Editör, IVPE, Cetinje, ss.70-76, 2020

POST-OPERATIVE INFECTIONS IN ENDOUROLOGICAL PROCEDURES AND PRE-PROCEDURAL PROPHYLAXIS

Chronic Hepatitis C Prevalence, Genotype Distribution and Treatment Responses at Marmara University Pendik Training and Research Hospital Between 2014-2018, Prof. Dr. Nizami DURAN Prof. Dr. S1dd1k KESKİN Asst. Prof. Dr. Canan DEMİR, Editör, IVPE, Cetinje, ss.56-69, 2020