Yaşlı Hastalarda Gelişen Toplum Kaynaklı Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Yetersiz Ampirik Antibiyoterapiye ve Klinik Gidişe Etki Eden Faktörler. SS-178.


KORKMAZ P., KURTARAN B., ÖZDEMİR ARMAĞAN Ş., TURAN ÖZDEN H., KACAR F., ATEŞ S., ...Daha Fazla

7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi 8-13 Mayıs 2018 Antalya, 8 - 13 Mayıs 2018