Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Cements at Different Temperatures on the Clinical Performance and Marginal Adaptation of Inlay-Onlay Restorations In Vivo

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.25, sa.4, ss.302-309, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fracture Resistance of Manually and CAD/CAM Manufactured Ceramic Onlays

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.22, ss.537-542, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Experimental Custom-Made Zircania Abutments for Narrow ımplants in esthetically Demanding Regions: A 5-Year Follow-Up

International Journal Of Oral & Maxillofacial Implants, cilt.27, ss.1239-1242, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prospective clinical trial of polyethylene fiber ribbon-reinforced, resin composite post-core buildup restorations

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS, cilt.20, sa.1, ss.55-56, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prosthodontic rehabilitation after traumatic tooth and bone loss: A clinical report

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, cilt.95, sa.1, ss.22-25, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Konjenital Sert ve Yumuşak Damak Defektinin Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.0, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KONJENİTAL SERT VE YUMUŞAK DAMAK DEFEKTİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU VAKA RAPORU

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Protez kaide materyallerinin güçlendirme metodları

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.21, ss.40-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sabit restoratif materyallerin fibrillerle güçlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.206-215, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metal-seramik sistemlerde estetik başarıyı sağlamak için önerilen teknikler

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.15, sa.4, ss.348-356, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The effect of temporary hydrostatic splint on occlusion with computerized occlusal analysis system

INDIAN JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.23, sa.5, ss.617-622, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Zirkonyum esaslı tam seramik restorasyonlarda simantasyon öncesi yüzey hazırlıkları

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.14, ss.140-153, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) identifier

A study to assess the colour stability of acetal resins subjected to thermocycling

Eur J Prosthodont Rest Dent, cilt.13, ss.10-14, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Color Stability of Denture Base Materials After Soaked in Different Disinfecting Agents

Balkan Journal of Stomatology, cilt.9, ss.40-45, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An in vitro investigation of water sorption and solubility of two acetal denture base materials

Eur J Prosthodont Restor Dent, cilt.13, ss.119-122, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Protetik Tedavilerde Diş Hekimlerinin Tercih Ettiği Ölçü Maddeleri ve Yöntemleri

Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Semozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019

Dudak-Damak Yarıklı Hastada Fonksiyonel,Konservatif ve EstetikProtetik Rehabilitasyon

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.256-262

PROTETİK REHABİLİTASYONLARDA LAZERUYGULAMALARI: VAKA SERİSİ

Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 29 - 30 Nisan 2019

Protetik Restorasyonlarda Gingival Retraksiyon Kullanımının Diş Hekimleri Açısından Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.10

Tek Taraflı Maksilektomi defekti Bulunan Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

Skleroderma hastalarında parçalı ölçü yöntemi ile sabit ve bölümlü hareketli bölümlü protez yapımı: vaka sunumu

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018, ss.288-289

Aşırı Madde Kaybı Olan Anterior Dişlerin Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

Kazanılmış Maksiller Defektin Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018, ss.304

Evaluation of the Efficacy of Different Treatment Modalities in Painful temporomandibular Disorders

42.nd Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA) And EPA-Sepes Joint Meeting, Madrid, İspanya, 13 - 15 Eylül 2018

Atrofiye Dişsiz Mandibulanın Dört İmplant ile Desteklenen Sabit Protezlerle Tedavisi

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.130-131

İmplant Destekli Hareketli Protezlerde Bar ve Locator Ataşman sistemleri: Vaka Raporu

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekiliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.73-74

Orta Hat Diastemasının Lamina Restorasyonu ile Rehabilitasyonu

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekiliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.69-70

Atrofiye dişsiz Mandibulanın Dört İmplant ile Desteklenen Sabit Protezlerle Tedavisi

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Total Maksillektomi Hastasının Protetik Tedavisi: Olgu Sunumu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 Kasım 2017

Parsiyel Dişsiz Bir Hastanın Hemen Yüklenen İmplantlarla Tedavisi: 2 Yıllık Takip

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, ss.285-286

Bazal Hücreli Karsinomun Tekrarlanmasına Bağlı Olarak Meydana Gelen Yumuşak Damaktaki Açıklığın Kapatılması: Vaka Raporu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, ss.386

Renklenmiş Bir Kesici Dişin Porselen Lamina ile Restorasyonu: Olgu Sunumu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 Kasım 2017

Dudak Damak Yarıklı Bir Hastanın Multidisipliner Tedavisi

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017

Periodontal Desteğini Kaybetmiş Dişlerin Sabit Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017

Evaluation of inlay/onlay restorations luted with pre-heated resin cements after 5 years

41 St.Annual Conference of European Prosthodontic Association, Bucuresti, Romanya, 28 - 30 Eylül 2017

Konjenital Sert ve Yumuşak Damak Defektinin Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

5. Uluslarası TPID Palandöken Kış Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 18 - 20 Mart 2016, ss.150

Dudak Damak Yarıklı Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

5. Uluslararası TPID Palandöken Kış Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 18 - 20 Mart 2016

Dudak damak yarıklı hastanın protetik rehabilitasyonu

5. Uluslararası TPID Palandöken Kış Sempozyumu, 18 - 20 Mart 2016

Prosthetic rehabilitation of Congenital Hard and Soft palatal defect A Case Report

5.Uluslararası TPİD Palandöken Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mart 2016

Prosthetic rehabilitation of cleft lip and palate A case report

5.Uluslararası TPİD Palandöken Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 18 - 20 Mart 2016 identifier identifier identifier

Anterior estetiğin sağlanmasında multidisipliner yaklaşım Vaka raporu

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Parsiyel dişsiz bir hastada hemen yüklenmiş implantlar ile güncel tedavi yaklaşımı

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Sarkoidozisle Birlikte Görülen Generalize Agresif Periodontitisin Multidisipliner Tedavisi

İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2014

Scanning electron microscopic evaluation of onlay restorations cemented with preheated resin cements

38th Annual Conference of The European Prosthodontic Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Managing the edentulous maxilla with custom made CAD CAM abutments

38th Annual Conference of The European Prosthodontic Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Clinical evaluation of inlay and onlay restorations luted with pre heated resin cements

38th Annual Conference of The European Prosthodontic Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

İndirekt kompozit onlay restorasyonlar 2 Olgu sunumu

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2014

Konjenital bozukluğa sahip bir hastanın implant destekli protez ile protetik rehabilitasyonu Vaka raporu

RTE Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu., Rize, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013

All ceramic restorations retained by zirconium abutments and early loaded bone level anterior implants

10th International Congress of Academy of Prosthodontics and Gnathological Society., Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012

Marginal and internal adaptation of CAD CAM crown restorations

14th meeting of the ICP International College of Prosthodontists., Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 12 Eylül 2011 identifier identifier identifier

Internal and Marginal Adaptation of Manually and CAD CAM Manufactured Ceramic Onlays In Vitro

14th meeting of the ICP International College of Prosthodontists., Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 12 Eylül 2011 identifier identifier

3 year clinical outcomes of early loaded implants placed using autogenous bone grafts a case series

European Academy of Osseointegration 19th Annual Scientific Meeting, Glasgow, İskoçya, 6 - 09 Ekim 2010

Reinforcement of acrylic resin dentures with woven glass fibers

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA) and 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Priştine, Kosova, 23 - 25 Eylül 2010

Reinforcement of acrylic resin dentures with woven glass fiber

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA) and 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo., Priştine, Kosova, 23 - 25 Eylül 2010 identifier identifier identifier

Geçici hidrostatik splintin okluzyona etkisinin bilgisayarlı okluzal analiz yöntemi ile incelenmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 16. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2009

Fracture resistance of IPSe max Press and IPSZir CAD onlays with different cements

IADR/AADR/CADR 87th General Session and Exhibition, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Nisan 2009

Fracture resistance of IPSZir CAD and LAVA crowns with different cements

IADR/AADR/CADR 87th General Session and Exhibition, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Nisan 2009

Adherence of Candida albicans to dental materials reinforced with fibers

Annual Meeting of the CED and ID of IADR., Thessaloniki, Yunanistan, 26 - 29 Eylül 2007 identifier identifier identifier

Cam fiberle tamir edilmiş akrilik rezin protezlerin değerlendirilmesi

TDB 14. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2007

Prosthodontic rehabilitation after traumatic tooth and bone loss a case report

European Prosthodontic Association (EPA) 28. th Annual conferencelogy Association, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2004 identifier identifier identifier

Acetal resins Comparison study of color stability

Prosthodontic Academy and Gnathology Society, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2002

The absorbtion of water by acetal resin and acrylic resin

7 th Congress of the Balkan Stomatological Society, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002

The transverse strength of acetal acrylıc denture base resins

7 th Congress of the Balkan Stomatological Society., İzmir, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002

Color Stability Of Denture Base Materials After Soaked In Different Disinfecting Agents

Türk Dişhekimleri Birliği 8. Uluslararası Kongresi., İstanbul, Türkiye, 18 - 23 Haziran 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Anatomical Landmarks and Age-Related Changes in Edentulous Patients

Complete Denture Prosthodontics -Planning and Decision Making, Yasemin Özkan, Editör, Springer, London/Berlin , Zug, ss.3-48, 2018

Anterior Tooth Selection and Arrangement

Complete Denture Prosthodontics- Treatment and Problem Solving, Yasemin Özkan, Editör, Springer, London/Berlin , Zug, ss.3-29, 2018

Posterior Tooth Selection and Arrangement

Complete Denture Prosthodontics-Treatment and Problem Solving, Yasemin Özkan, Editör, Springer, London/Berlin , Zug, ss.31-67, 2018

Evaluation of Try-In Stage

Complete Denture Prosthodontics-Treatment and Problem Solving, Yasemin Özkan, Editör, Springer, London/Berlin , Zug, ss.69-103, 2018

Anatomical Landmarks and Age-related Changes in Edentulous Patients

Complete Denture Prosthodontics Planning and Decision Making, Yasemin Özkan, Editör, Springer, ss.3-48, 2018

Posterior Diş Seçimi ve Dizimi

Tam Protezler Problemler ve Çözüm Yolları, Yasemin Özkan, Editör, Quintessence Yayıncılık, İstanbul, ss.91-126, 2017

Anterior Diş Seçimi ve Dizimi

Tam Protezler: Problemler ve Çözüm Yolları, Yasemin Özkan, Editör, Quintessence Yayıncılık, İstanbul, ss.63-90, 2017