Total Maksillektomi Hastasının Protetik Tedavisi: Olgu Sunumu


KESKİN ÖZYER E., TÜRKER Ş. B. , KARAGÖZ M., EVREN B. , ÖZKAN Y.

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 Kasım 2017