Parsiyel diş eksikliği olan hastada ileri cerrahi teknikler ve implant destekli restorasyonlar ile tedavi Olgu sunumu


EVREN B. , ÖZKAN Y. , ÖZKAN Y.

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu., 4 - 07 Eylül 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri