Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Evaluation of the efficacy of different treatment modalities for painful temporomandibular disorders

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.49, no.5, pp.628-635, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Fracture Resistance of Manually and CAD/CAM Manufactured Ceramic Onlays

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.22, pp.537-542, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Konjenital Sert ve Yumuşak Damak Defektinin Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.0, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

KONJENİTAL SERT VE YUMUŞAK DAMAK DEFEKTİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU VAKA RAPORU

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Protez kaide materyallerinin güçlendirme metodları

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.21, pp.40-49, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Sabit restoratif materyallerin fibrillerle güçlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.19, pp.206-215, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dudak-Damak Yarıklı Hastada Fonksiyonel,Konservatif ve EstetikProtetik Rehabilitasyon

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019, pp.256-262

PROTETİK REHABİLİTASYONLARDA LAZERUYGULAMALARI: VAKA SERİSİ

Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 29 - 30 April 2019

Protetik Restorasyonlarda Gingival Retraksiyon Kullanımının Diş Hekimleri Açısından Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019, pp.10

Kazanılmış Maksiller Defektin Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.304

Skleroderma hastalarında parçalı ölçü yöntemi ile sabit ve bölümlü hareketli bölümlü protez yapımı: vaka sunumu

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.288-289

Aşırı Madde Kaybı Olan Anterior Dişlerin Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018 Sustainable Development

Tek Taraflı Maksilektomi defekti Bulunan Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Evaluation of the Efficacy of Different Treatment Modalities in Painful temporomandibular Disorders

42.nd Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA) And EPA-Sepes Joint Meeting, Madrid, Spain, 13 - 15 September 2018

Atrofiye Dişsiz Mandibulanın Dört İmplant ile Desteklenen Sabit Protezlerle Tedavisi

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.130-131

Orta Hat Diastemasının Lamina Restorasyonu ile Rehabilitasyonu

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekiliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.69-70

İmplant Destekli Hareketli Protezlerde Bar ve Locator Ataşman sistemleri: Vaka Raporu

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekiliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.73-74

Atrofiye dişsiz Mandibulanın Dört İmplant ile Desteklenen Sabit Protezlerle Tedavisi

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018

Bazal Hücreli Karsinomun Tekrarlanmasına Bağlı Olarak Meydana Gelen Yumuşak Damaktaki Açıklığın Kapatılması: Vaka Raporu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.386

Total Maksillektomi Hastasının Protetik Tedavisi: Olgu Sunumu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 November 2017

Multidisciplinary treatment of a cleftlip/Palate Patient

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 11 November 2017

Renklenmiş Bir Kesici Dişin Porselen Lamina ile Restorasyonu: Olgu Sunumu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 November 2017

Parsiyel Dişsiz Bir Hastanın Hemen Yüklenen İmplantlarla Tedavisi: 2 Yıllık Takip

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.285-286

Periodontal Desteğini Kaybetmiş Dişlerin Sabit Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2017

Evaluation of inlay/onlay restorations luted with pre-heated resin cements after 5 years

41 St.Annual Conference of European Prosthodontic Association, Bucuresti, Romania, 28 - 30 September 2017

Dudak Damak Yarıklı Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

5. Uluslararası TPID Palandöken Kış Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 18 - 20 March 2016

Dudak damak yarıklı hastanın protetik rehabilitasyonu

5. Uluslararası TPID Palandöken Kış Sempozyumu, 18 - 20 March 2016

Anterior estetiğin sağlanmasında multidisipliner yaklaşım Vaka raporu

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

Parsiyel dişsiz bir hastada hemen yüklenmiş implantlar ile güncel tedavi yaklaşımı

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

Sarkoidozisle Birlikte Görülen Generalize Agresif Periodontitisin Multidisipliner Tedavisi

İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 22 November 2014

Clinical evaluation of inlay and onlay restorations luted with pre heated resin cements

38th Annual Conference of The European Prosthodontic Association, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014

Scanning electron microscopic evaluation of onlay restorations cemented with preheated resin cements

38th Annual Conference of The European Prosthodontic Association, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014

Managing the edentulous maxilla with custom made CAD CAM abutments

38th Annual Conference of The European Prosthodontic Association, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014

İndirekt kompozit onlay restorasyonlar 2 Olgu sunumu

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Turkey, 4 - 07 September 2014

Konjenital bozukluğa sahip bir hastanın implant destekli protez ile protetik rehabilitasyonu Vaka raporu

RTE Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu., Rize, Turkey, 3 - 05 October 2013

All ceramic restorations retained by zirconium abutments and early loaded bone level anterior implants

10th International Congress of Academy of Prosthodontics and Gnathological Society., Hatay, Turkey, 12 - 15 April 2012

Marginal and internal adaptation of CAD CAM crown restorations

14th meeting of the ICP International College of Prosthodontists., Hawaii, United States Of America, 8 - 12 September 2011 identifier identifier identifier

Internal and Marginal Adaptation of Manually and CAD CAM Manufactured Ceramic Onlays In Vitro

14th meeting of the ICP International College of Prosthodontists., Hawaii, United States Of America, 8 - 12 September 2011 identifier identifier

3 year clinical outcomes of early loaded implants placed using autogenous bone grafts a case series

European Academy of Osseointegration 19th Annual Scientific Meeting, Glasgow, United Kingdom, 6 - 09 October 2010

Reinforcement of acrylic resin dentures with woven glass fibers

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA) and 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Priştine, Kosova, 23 - 25 September 2010

Reinforcement of acrylic resin dentures with woven glass fiber

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA) and 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo., Priştine, Kosova, 23 - 25 September 2010 identifier identifier identifier

Geçici hidrostatik splintin okluzyona etkisinin bilgisayarlı okluzal analiz yöntemi ile incelenmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 16. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 June 2009

Fracture resistance of IPSZir CAD and LAVA crowns with different cements

IADR/AADR/CADR 87th General Session and Exhibition, Florida, United States Of America, 1 - 04 April 2009

Fracture resistance of IPSe max Press and IPSZir CAD onlays with different cements

IADR/AADR/CADR 87th General Session and Exhibition, Florida, United States Of America, 1 - 04 April 2009

Adherence of Candida albicans to dental materials reinforced with fibers

Annual Meeting of the CED and ID of IADR., Thessaloniki, Greece, 26 - 29 September 2007 identifier identifier identifier

Cam fiberle tamir edilmiş akrilik rezin protezlerin değerlendirilmesi

TDB 14. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 21 June 2007

Prosthodontic rehabilitation after traumatic tooth and bone loss a case report

European Prosthodontic Association (EPA) 28. th Annual conferencelogy Association, İzmir, Turkey, 16 - 18 September 2004 identifier identifier identifier

Acetal resins Comparison study of color stability

Prosthodontic Academy and Gnathology Society, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2002

The absorbtion of water by acetal resin and acrylic resin

7 th Congress of the Balkan Stomatological Society, İzmir, Turkey, 28 - 30 March 2002

The transverse strength of acetal acrylıc denture base resins

7 th Congress of the Balkan Stomatological Society., İzmir, Turkey, 28 - 30 March 2002

Color Stability Of Denture Base Materials After Soaked In Different Disinfecting Agents

Türk Dişhekimleri Birliği 8. Uluslararası Kongresi., İstanbul, Turkey, 18 - 23 June 2001

Books & Book Chapters

Anatomical Landmarks and Age-Related Changes in Edentulous Patients

in: Complete Denture Prosthodontics -Planning and Decision Making, Yasemin Özkan, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.3-48, 2018

Anterior Tooth Selection and Arrangement

in: Complete Denture Prosthodontics- Treatment and Problem Solving, Yasemin Özkan, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.3-29, 2018

Posterior Tooth Selection and Arrangement

in: Complete Denture Prosthodontics-Treatment and Problem Solving, Yasemin Özkan, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.31-67, 2018

Evaluation of Try-In Stage

in: Complete Denture Prosthodontics-Treatment and Problem Solving, Yasemin Özkan, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.69-103, 2018

Anatomical Landmarks and Age-related Changes in Edentulous Patients

in: Complete Denture Prosthodontics Planning and Decision Making, Yasemin Özkan, Editor, Springer, pp.3-48, 2018

Posterior Diş Seçimi ve Dizimi

in: Tam Protezler Problemler ve Çözüm Yolları, Yasemin Özkan, Editor, Quintessence Yayıncılık, İstanbul, pp.91-126, 2017

Anterior Diş Seçimi ve Dizimi

in: Tam Protezler: Problemler ve Çözüm Yolları, Yasemin Özkan, Editor, Quintessence Yayıncılık, İstanbul, pp.63-90, 2017