Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 • 2017 - 2019 Öğretim Görevlisi Dr.

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 • 2013 - 2017 Öğretim Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Fransızca Öğretim Yöntemleri II

 • Lisans Fransızca Sınav Hazırlama ve Değerlendirme

 • Lisans Fransızca Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Sözcelem ve Edimbilim II

 • Lisans Fransızca Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Yüksek Lisans Sözcelem ve Edimbilim I

 • Lisans Fransızca Öğretim Yöntemleri I