Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Duygudurum Düzenleyiciler, Antikonvülzanlar ve Anti-ajitanlar

Nörologlar için Klinik Psikofarmakoloji Pratik Bir Kılavuz, Prof. Dr. İsmet M. Melek, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.201-212, 2019 Creative Commons License

Kolorektal Kanser

John Hopkins İç Hastalıkları Board Sınavına Hazırlık, Doç. Dr. Teoman Akçay,Doç.Dr. Korkut Ulucan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.418-422, 2019

Çocuklarda Edinsel Hipotiroidi

ÇOCUK VE ERGENLERDE TİROİD HASTALIKLARI, PROF. DR. YUSUF KENAN HASPOLAT,DOÇ. DR. RECEP TEKİN,DOÇ. DR. FESİH AKTAR,DOÇ. DR. MEHMET KÜÇÜKÖNER, Editör, Orient Yayınları, Ankara, ss.159-214, 2018