Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sustainability and Sustainability Labels from the Point of View of Turkish Consumers

3rd International Conference on Turkey and Turkish Studies, 27 - 30 Haziran 2016

Markanın Gerçek Konumu: Tüketici Algısı

Marka Yönetimi Sempozyumu, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Wie sich die digitalen Private Shopping Clubs auf die wahrgenommenen Markennutzen auswirken – eine empirische Analyse für Luxusmarken

Digitalisierung in der Betriebswirtschaft, Pernsteiner,Helmut Schöning,Stephan,Sümer Gögüs,Handan, Editör, Linde Verlag, Linz, ss.101-138, 2020

Tedarik Zincirlerinde Risk Yönetimi - Supply-Chain-Risk Yönetimi

Şirketlerde Risk Yönetimiş - Almanya, Avusturya ve Türkiye arasında Kültürlerarası Bir Bakış Österreich und der Türkei, Schöning,S.,Sümer Göğüş,E.H.,Pernsteiner,H., Editör, Springer-Verlag , Wiesbaden, ss.269-295, 2017 Creative Commons License

Günümüzün Etkili Medyası: Tüketicilerin Yarattıgı Medya Ortamı ve Satınalma Davranısına Etkisi

Pazarlama, Isletme Yönetimi ve Egitiminde Seçilmis Yazılar, Nimet Uyar,Şebnem Burnaz,Elif Karaosmanoğlu,Banu Elmadağ baş,Gonca Ulubaşoğlu,Canan aktan,Melek Demiralay, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.141-163, 2011