Education Information

Education Information

 • 1995 - 2001 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Halkla İlişkiler (Dr), Turkey

 • 1992 - 1995 Postgraduate

  Istanbul University, School Of Business, İşletme Ve Personel Yönetim Ve Organizasyon Bölümü, Turkey

 • 1985 - 1991 Undergraduate

  Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Çokuluslu İşletmelerde Kurum Kültürü

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler (Dr)

 • 1995 Postgraduate

  Sanayi sektöründe yönetici profilinin çıkarılması ve yönetici geliştirme programlarının hazırlanması (Marmara Bölgesi sanayi sektöründe yönetici profilinin çıkarılması ve yönetici geliştirme programlarının hazırlanmasına

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Ve Personel Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English