Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relationship between obesity and musculoskeletal system findings among children and adolescents.

Turkish journal of physical medicine and rehabilitation, cilt.63, sa.3, ss.207-214, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Preconception care

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED CARE, cilt.13, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sudden infant death syndrome: How much mothers and health professionals know

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.53, sa.1, ss.24-28, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Influence of Prenatal Counselling on Postpartum Contraceptive Choice

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.38, sa.4, ss.1243-1249, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

CAREGIVERS' VOICES; ATTITUDES TOWARDS ELDERLY AND CARE GIVING

TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, cilt.12, sa.1, ss.18-24, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nasopharyngeal carriage of penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae in healthy children

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.49, sa.4, ss.370-378, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Drug utilization and teratogenicity risk categories during pregnancy

ADVANCES IN THERAPY, cilt.24, sa.1, ss.68-80, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Providers' knowledge of, attitude to and practice of emergency contraception

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.10, sa.1, ss.43-50, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Emergency Contraception

marmara medical journal, cilt.14, sa.4, ss.259-264, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Levonorgestrelli Rahimiçi Sistem(Lng-Ris)-Mirena® İle İlgili Türkiye'de Yapılmış Çalışmalar

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.14, sa.2, ss.299-304, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Standard days method: Comparison of CycleBeads and Smartphone app

International Medicine, cilt.2, sa.5, ss.294-301, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Levonorgestrel Salınımlı Rahimiçi Sistemin Kontraseptif Kullanımı: Olgu Serisi

Journal of Turkish Family Physician, cilt.11, sa.3, ss.116-123, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ottawa Ankle Rules in primary care – awareness, importance and use by family physicians

Family Medicine Primary Care Review, cilt.21, sa.4, ss.318-323, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

One-Year Evaluation of Family Medicine Obesity Clinic Applications

TJFMPC Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.13, sa.4, ss.481-6, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge, Attitude and Behaviors of Adults About Adulthood Immunization

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.12, sa.3, ss.215-225, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adolesan Dönemi ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

Türkiye Klinikleri Aİle Hekimliği Özel, cilt.9, sa.5, ss.45-55, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal Hekimlik ve Üreme Sağlığı

Turkiye Klinikleri Journal of Family Medicine Special Topics, cilt.9, sa.4, ss.297-302, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between obesity and thyroid function in adults

MARMARA MEDICAL JOURNAL, cilt.31, sa.2, ss.76-80, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Evaluation of the Psychosocial Status of Infertile Women

Southern Clinics of Istanbul Eurasia, cilt.28, sa.3, ss.212-216, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depresyonun Nörobiyolojisi

türkiye klinikleri aile hekimliği özel sayısı, cilt.8, ss.7-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Burnout of the public transportation vehicle drivers A cross sectional study

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.19, ss.22-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimliği Uygulamalarında Akılcı İlaç Kullanımı

Türkiye Klinikleri Farmakoloji Özel Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.45-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Sağlık Durumuna Bir Bakış Kesitsel bir çalışma

Turkish Family Physician, cilt.6, ss.1-10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thyroid hormones and BMI in obese children: One year follow up results

MARMARA MEDICAL JOURNAL, cilt.28, sa.3, ss.129-134, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Altmışbeş yaş üstü erişkinlerde aşılanma durumu ve bilgi düzeyleri

Turkish Family Physician, cilt.5, ss.19-23, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The vaccination status and knowledge level of vaccines among adults over the age of sixty- five

The Journal of Turkish Family Physician, cilt.5, sa.3, ss.19-23, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara Yaklaşım

Türkiye Klinikleri Aile hekimliği Birinci Basamakta Kadın Sağlığı Özel Sayısı, cilt.4, sa.6, ss.7-14, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Tiroid Hormon Düzeylerinin Obeziteyle İlişkisi

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.101-105, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birincil ve İkincil Korunmada Birinci Basamak Hekiminin Önemi

Klinik Gelişim Kalp Yetmezliği, cilt.24, sa.2, ss.76-79, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tremor II: Ayırıcı Tanıda Parkinson

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.26-31, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimliği Günlük Pratiğinde En sık Karşılaşılan Solunum Yolu Hastalıkları

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Solunum Yolu Hastalıkları Özel Sayısı., cilt.1, sa.4, ss.6-12, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam Tarzı ve Gastrointestinal Sistem Hastalıkları İlişkisi

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Birinci Basamakta Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Özel Sayısı, cilt.1, sa.2, ss.21-29, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge and perceptions of young adolescents about pubertal changes

Turkish Journal of Public Health, cilt.5, ss.57-63, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How to manage a European Union Project from the perspective of a project coordinator

Turkish Journal of Public Health, cilt.5, sa.2, ss.86-88, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci basamakta bağ dokusu hastalıklarına yaklaşım

sendrom, cilt.19, sa.7, ss.49-53, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Beceri Laboratuarı Uygulamaları

Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.21, ss.1-10, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelik Tanısı Alma Zamanı ve İlişkili faktörler

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.10, sa.4, ss.156-159, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BECERİ LABORATUVARI UYGULAMALARI

Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.21, ss.1-10, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Aile Hekimliğinin Geleceğine Yönelik Planlar

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.37-40, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaların Hipertansiyon ve Antihipertansifler Konusundaki Algı ve İnanışları

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.9, ss.153-158, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni doğum yapmış annelerin çocukluk çağı aşıları hakkındaki bilgi düzeyi

Türkiye Klinikleri Pediyatri, cilt.14, sa.1, ss.1-9, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyi

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.105-112, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişim Becerileri Eğitimi İçerik ve Değerlendirme

Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.14, ss.28-37, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimliği ve Periyodik Sağlık Muayenesi

Aktüel Tıp, cilt.9, sa.6, ss.39-50, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişim Becerileri: İçerik ve Değerlendirme

Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.14, sa.14, ss.27-36, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Obezite ve Televizyon

TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ DERGİSİ, cilt.12, ss.67-71, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci Trimester Tarama Programı Kromozomal Anomalileri Tanımada Ne Kadar Etkindir

Trkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, cilt.13, sa.2, ss.113-116, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Global Status of Infectious Diseases in 2003

Turkish Journal of Public Health, cilt.1, sa.2, ss.86-94, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Incidence of Group B Streptococcus Colonization In The Female Genital Tract

Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine, cilt.7, sa.1, ss.32-35, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelerde Grup B Streptokok İnfeksiyonu

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.94-95, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tip 2 Diyabet Hastalarında Başlangıç Düzey Karbonhidrat Sayımının HbA1C Düzeyine Etkisi

17.Aile Hekimliği Araştırma Günleri, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2021, cilt.1, ss.30 Creative Commons License

Design and Implementation of eTansiyon Mobile Software Application

2020 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2020, sa.20198800, ss.328-335 Creative Commons License

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

İstanbul Eczacı Odası, İstanbul, Türkiye, 10 Aralık 2019

Implementing COPC In Primary Health Care Centers

European Forum for Primary Care 2019 Conference Nanaterre Paris, 30 Eylül - 01 Ekim 2019

ETansiyon Akıllı Telefon Uygulamasının Hipertansiyon Kontrolüne Etkisi

14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2019

Erişkinlerde Abdominal Obezite ve Huzursuz Barsak Sendromu İlişkisi

11.Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017

A CLINICAL MODEL FOR CLIDHOOD OBESITY MANAGEMENT IN PRIMARY CARE

21.th wonca world conference of family doctors, Rio-De-Janeiro, Brezilya, 2 - 06 Kasım 2016, cilt.1

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

15. ulusal aile hekimliği kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.24-28

Management of Childhood Obesity in Primary Care

20th Wonca Europe Conference 2015 İstanbul, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

Evaluation of electronic prescribing after one year use

20th Wonca Europe Conference 2015 İstanbul, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

An effective educational model for the empowerment of exclusive breastfeeding

20th Wonca Europe Conference 2015 İstanbul, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

The use of Family Medicine by the Families a qualitative study

20th WONCA EUROPE CONFERENCE 2015 İSTANBUL, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

Why They Give Up Breastfeeding So Early A qualitative study from Turkey

20th Wonca Europe Conference 2015 İstanbul, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

Relationship Between Obesity and Thyroid Functions in Adults

20th WONCA EUROPE CONFERENCE ISTANBUL, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015, cilt.19, ss.82-83

Preventive measures taken by family physicians How much do they care about their health

20th Wonca Europe Conference 2015 İstanbul, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015, cilt.19, ss.99

Prevalence of Overweight and Obesity Among Turkish 6 15 Years Old School Children

20th WONCA EUROPE CONFERENCE 2015 İSTANBUL, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

The right words to promote vaccination

20th Wonca Euroep Conference 2015 İstanbul, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

Effects on Blood Pressure Control in Hypertensive Patients By Sending Daily SMS

20th Wonca Europe Conference 2015 İstanbul, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015, cilt.19, ss.66

Can A Short Exercise Prescription For Osteoarthritis Patients Provide Better Adherence?

WONCA European General Practice Research Network (EGPRN) , Antalya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2008, ss.42

Dentists' spine problems and physical activiy

European General Practice Network Meeting, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2008, ss.37-34

Occupational risk factors of musculoskeletal symptoms among artists

European General Practice Research Network Meeting, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2008, ss.36

Gender in history taking

13th WONCA EUROPE CONFERENCE, Paris, Fransa, 17 - 20 Ekim 2007, ss.1287

Gender in procedural skill learning

EUROPEAN GENERAL PRACTICE NETWORK, Nijmegen, Hollanda, 10 - 13 Mayıs 2007, ss.53

Hypertension in school adolescents

European General Practice Network, Nijmegen, Hollanda, 10 - 13 Mayıs 2007, ss.35

Obesity in primary care: perceptions of health professionals

12th REGIONAL CONFERENCE OF WONCA EUROPE, Florence, İtalya, 27 - 30 Ağustos 2006, ss.22-23

A problem based coursse to emphasize "uniqeness" of the patient

12th REGIONAL CONFERENCE OF WONCA EUROPE , Florence, İtalya, 27 - 30 Ağustos 2006, ss.150

Childhood, Obesity and Television

WONCA Europe ESGP/FM , London, İngiltere, 9 - 13 Haziran 2002, ss.1

Ülkemizde Birinci Basamağa Yönelik Dispepsi Kılavuzu

5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi , Adana, Türkiye, 27 - 30 Mart 2002, ss.490

Kitap & Kitap Bölümleri

Üreme Sağlığı Hizmetlerine Aile Hekimliğinin Katkısı

Ülkemizde Aile Hekimliğinin Sağlığın Geliştirilmesine Katkısı, Pemra Cöbek Ünalan, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.56-60, 2020 Creative Commons License

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ

Birinci Basamakta Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığına Yaklaşım, Füsun Ayşin ARTIRAN İĞDE, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.78-82, 2020 Creative Commons License

Gebelikte COVID-19 Epidemiyolojisi, Seyir ve Prognozu

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM - COVID-19, Hüsnü GÖKASLAN, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.11-16, 2020 Creative Commons License

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları. , Ümit Aydoğan, Editör, Argün matbaa, İzmir, ss.591-603, 2015

Adolesanda Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Korunma

Adolesan Sağlığı Koruyucu Hekimlik ve Erken Tanı, Prof.Dr. Arzu Uzuner, Editör, Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti. Şişli - İstanbul - Türkiye, İstanbul, ss.385-428, 2015

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları, Doç.Dr.Kurtuluş Öngel-Doç.Dr.Ümit Aydoğan, Editör, ARGÜN Matbaa, İstanbul, ss.591-603, 2015

TAHUD Eğitim Etkinlikleri

TAHUD 25 yıl Kitabı, Prof.Dr.Okay Başak, Prof.Dr.İlhami Ünlüoğlu, Uz.Dr.Ali Cerrahoğlu, Uz.Dr.Ruşen Topallı, Editör, Medikal Akademi, İstanbul, ss.153-158, 2015