Abdominal Obezitede Kullanılan Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması


Doğan Kaya Y., UZUNER A. , TÜZÜN S.

17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye