Prof.Dr.

ASİYE KAKIRMAN YILDIZ


Fen - Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Müessese Arşivleri Anabilim Dalı

Biyografi

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Asiye Kakırman Yıldız, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Arşivcilik Bölümü’nü bitirdikten sonra, aynı yıl mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2005 yılında “Kurumsal Bilginin Stratejik Planlamadaki Rolü” adlı teziyle Yüksek Lisansını; 2009 yılında ise “Kütüphaneler İçin Değişim Yönetimi Modeli” adlı teziyle doktorasını tamamladı.  2014 yılında Doçent olduktan sonra  ülkemizdeki okuma alışkanlığı sorununun çözümünü okul öncesi dönemden başlatan çalışmalar ve okul öncesi dönem çocuklarının halk kütüphanelerinde temsil edilme yetkinliğini analiz eden araştırmalar yapmaya başlamış; bu tarihten sonraki çalışmalarının odak noktasını “çocuklar” oluşturmuştur. 2016 yılında Kültür Bakanlığı'nın davetiyle 3. Milli Kültür Şurası’nda “Yayımcılık ve Kütüphanecilik Komisyonu”nda “Kütüphanecilik” alanını temsil eden tek akademisyendir. 2017 yılında   yine Kültür Bakanlığı'nın davetiyle Türkiye’de ilk kez düzenlenen Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı’nı düzenlemiştir. 2018 yılında, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen “1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu”nun  eş başkanlığını yürütmüş ve ardından 2019 yılında gerçekleştirilen 2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu başkanlığını yapmıştır. Marmara Üniversitesi bünyesinde Çocuk Kütüphaneleri ve Kütüphaneciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurma çalışmaları bulunmaktadır. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün davetiyle İstanbul'daki Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde Görev Yapan Kütüphanecilerin Mesleki Yetkinliklerinin artırılması konusunda seminer ve eğitim çalışmaları yürütmektedir.  Kakırman Yıldız, “Eğitimde Fırsat Eşitsizliğinin Giderilmesinde Çocuk Kütüphanelerinden Yararlanmak” adlı araştırma projesi ile TÜBA 2019 GEBİP adayıdır.

Kakırman Yıldız, birçok dergide hakemlik, editörlük yapmakta olup ulusal ve uluslararası akademik yayınları bulunmaktadır.  Hem vakıf üniversitelerinde hem de Marmara Üniversitesi'nin farklı fakülte ve bölümlerinde Araştırma Yöntemleri, Raporlama ve Bilimsel Yazım Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon, Kütüphane Yönetimi, Bilgi Merkezlerinde Değişim Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı konularında dersler vermektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir.

Eğitim Bilgileri

2005 - 2009

2005 - 2009

Doktora

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

2002 - 2005

2002 - 2005

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

1997 - 2002

1997 - 2002

Lisans

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Kütüphaneler için değişim yönetimi modeli

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

2005

2005

Yüksek Lisans

Kurumsal Bilginin Stratejik Planlamadaki Rolü

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

2009 - 2014

2009 - 2014

Araştırma Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

2002 - 2009

2002 - 2009

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Lisans

Lisans

Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri

Lisans

Lisans

Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilgi Hizmetlerinde Değişim Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Medya Okuryazarlığı

Lisans

Lisans

Kütüphane Yönetimi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Okul öncesi dönem çocuğunun eğitim ve gelişiminde kitabın rolü ve busüreçte Anaokulu kütüphanelerinin gerekliliği

KAKIRMAN YILDIZ A.

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.3, ss.792-802, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

İstanbul’daki Halk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem Çocukları

Kakırman Yıldız A. , Yalçınkaya B. , Saydam V.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.58, sa.2, ss.1811-1836, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

İSTANBUL’DAKİ HALK KÜTÜPHANELERİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kakırman Yıldız A. , Yalçınkaya B., Saydam V.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.58, sa.2, ss.1811-1836, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türk Kütüphaneciliğinde Mekân, Kullanıcı Ve HizmetSorunlarının Bir Değerlendirmesi

KAKIRMAN YILDIZ A.

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

An Analysis of Public Libraries’ Ability to Represent Preschool Children in Terms of Their Mission and Responsibilities

KAKIRMAN YILDIZ A. , SAYDAM V. , YALÇINKAYA B.

The International Institute of Social and Economic Sciences, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

An Analysis of Public Libraries’ Ability to Represent Preschool Children in Terms of Their Mission and Responsibilities

KAKIRMAN YILDIZ A. , YALÇINKAYA B., SAYDAM V.

International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

A review of secondary literature on evidence based library management

KAKIRMAN YILDIZ A.

QQML Journal, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKURYAZARLIĞI BECERİSİNİN GELİŞİMİNDE ARAŞTIRMA METOTLARI DERSİNİN ROLÜ

KAKIRMAN YILDIZ A.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.39-54, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okuma Alışkanlığı Kazanmasında Rol Model Olarak Aile

KAKIRMAN YILDIZ A.

Mavi Atlas, cilt.1, ss.95-112, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Evidence Based Service Policy in Libraries The Reality of Digital Hybrids

KAKIRMAN YILDIZ A.

Sociology and Anthropology, cilt.4, ss.947-952, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2016

2016

EVIDENCE BASED LIBRARY MANAGEMENT AS A NEW CONCEPT FOR DECISION MAKERS A CASE STUDY IN TURKEY

KAKIRMAN YILDIZ A.

European Journal of Education Studies, cilt.2, ss.29-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

DİJİTAL YERLİLER GERÇEKTEN YERLİ Mİ YOKSA DİJİTAL MELEZ Mİ ARE DIGITAL NATIVES REALLY NATIVES OR DIGITAL HYBRIDS

KAKIRMAN YILDIZ A.

The Journal of Academic Social Science Studies- JASSS, cilt.5, ss.819-833, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

2012

2012

EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS TO MANAGE THE LIBRARY RELATIONS BETWEEN MANAGERS AND LIBRARIANS

KAKIRMAN YILDIZ A.

QUALITATIVE & QUANTITATIVE METHODS IN LIBRARIES, ss.141-153, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Sosyal Paylaşım Sitelerinin Dijital Yerlilerin Bilgi Edinme ve Mahremiyet Anlayışına Etkisi

Kakırman Yıldız A.

Bilgi Dünyası, cilt.13, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği

Bir B. B. , Kakırman Yıldız A.

Bilgi Dünyası, cilt.8, sa.2, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Teknolojik Gelişmelerin Kütüphanelere Etkisi

Kakırman Yıldız A.

Türk Kütüphaneciliği, cilt.15, sa.2, ss.172, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Dezavantajlı Çocuklar İçin Sosyalleşme ve Öğrenme Merkezi Olarak Çocuk Kütüphaneleri

KAKIRMAN YILDIZ A.

“Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019

2019

2019

Bütün Çocukları Kucaklayan Bir Mekân: Çocuk Kütüphaneleri

KAKIRMAN YILDIZ A.

İstanbul Şehır Ünıversıtesı Şehır’de Çocuk Sempozyumu I, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019

2018

2018

Üsküdar’xxın Kütüphane Haritası

KAKIRMAN YILDIZ A.

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 19 - 21 Ekim 2018

2018

2018

Yaşayan Çocuk Kütüphaneleri

KAKIRMAN YILDIZ A.

54. Kütüphane Haftası, 25 Mart 2018

2017

2017

An Analysis of public libraries’xx ability to represent preschool children in terms of their missions and responsibilities

Kakırman Yıldız A. , Saydam V. , Yalçınkaya B.

Proceedings of Teaching and Education Conferences -International Institute of Social and Economic Sciences., Venice, İtalya, 24 - 27 Nisan 2017, ss.74-87 Creative Commons License

2017

2017

Yaşamboyu Öğrenmenin İki Aktif Aktörü: Kütüphaneler ve Kütüphaneciler

KAKIRMAN YILDIZ A.

Yerel YönetimlerdeKültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu, 6 - 08 Eylül 2017

2017

2017

Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Eğitim ve Gelişiminde Kitabın Rolü ve Bu Süreçte Anaokulu Kütüphanelerinin Gerekliliği

KAKIRMAN YILDIZ A.

3rd International Conference on SocialSciences and Education Research, 27 - 29 Nisan 2017

2017

2017

Bilgi Okuryazarlığı ve Yeni Bilgi Teknolojileri

KAKIRMAN YILDIZ A.

53. Kütüphane Haftası, 27 - 29 Mart 2017

2017

2017

Türk Kütüphaneciliğinde Mekan, Kullanıcı ve Hizmet Sorunu

KAKIRMAN YILDIZ A.

III. Milli Kültür Şurası, 3 - 05 Mart 2017

2016

2016

A Study for Raising The Reading Habit İn Turkey Shall We Play The Librarianship Game

KAKIRMAN YILDIZ A.

International Conference on Social Sciences and Humanities Challanges: From Diversity to Synergy, Üsküp, Makedonya, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.9-19

2016

2016

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okuma ve Kütüphane Alışkanlığı Kazanmasında Annenin Farkındalığının Önemi

KAKIRMAN YILDIZ A.

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mart 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Okul Öncesi Dönemde Çocuk Kütüphanelerinin Önemi

Kakırman Yıldız A.

Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem, Asiye KAKIRMAN YILDIZ, Editör, Hiper Yayın, İstanbul, ss.20-31, 2020

2020

2020

Türkiye’de Üniversite Kütüphanelerinin Yeniden Tasarlanması: Yeni Kütüphane Konsept Tasarımı ile Marmara Üniversitesi Kütüphaneleri ve Değişen Hizmetleri

BEZİRCİ P., GÜNEŞ G. , ÇUHADAR S., ÇİMEN E., KAKIRMAN YILDIZ A. , GÖK A. N. , et al.

Türkiye’de Kütüphaneler ve Uygulama Örnekleri, Şahin, Sefa, Editör, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, ss.42-69, 2020

2019

2019

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı

KAKIRMAN YILDIZ A. , ÖZDEMİR L.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

Dezavantajlı Çocuklara Fırsat Eşitliği Sunan Eğitim Sağlayıcıları: Çocuk Kütüphaneleri

Kakırman Yıldız A.

Kebikeç Seminerleri, Safa Şahin, Editör, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul, 2019

2019

2019

Çocuk Kütüphanelerinin Temel Hizmet ve İlkeleri

Kakırman Yıldız A.

Dünyanın İyiliği İçin Çocuk Kütüphaneleri, Asiye KAKIRMAN YILDIZ, Editör, Hiperlink, İstanbul, ss.4-20, 2019

2019

2019

Sosyalleşme ve Öğrenme Merkezi Olarak Çocuk Kütüphaneleri

Kakırman Yıldız A.

Prof. Dr. Sedat Sever'e Armağan, Selahattin Dilidüzgün,Cahit Kavçak, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2019

2019

2019

Dezavantajlı Çocuklar İçin Sosyalleşme ve Öğrenme Merkezi Olarak Çocuk Kütüphaneleri

KAKIRMAN YILDIZ A.

Prof. Dr. Sedat Sever Armağanı, Dilidüzgün, Selahattin Kavcar, Cahit, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.67-72, 2019

2019

2019

Öğrenme Merkezi Olarak Çocuk Kütüphaneleri

KAKIRMAN YILDIZ A.

Dünyanın İyiliği İçin Çocuk Kütüphaneleri, Asiye KAKIRMAN YILDIZ, Editör, Hiperlink, ss.119-137, 2019

2018

2018

Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı

POLAT C., YILMAZ E., KAKIRMAN YILDIZ A.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2018

2018

2018

Okuma Kültürü ve Halk Kütüphaneleri

Kakırman Yıldız A.

Halk Kütüphaneleri Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller, Mehmet Ali Akkaya,Hüseyin Odabaş, Editör, Hiperlink, İstanbul, 2018

2014

2014

Etkin ve Verimli Bir Kütüphane Yönetiminde Kütüphanecilerin Sahip Olması Gereken Temel Yetkinlikler

Kakırman Yıldız A.

İsmail E. Erünsal’a Armağan , Hatice Aynur,Bilgin Aydın ve Mustafa Birol Ülker, Editör, Ülke Armağan, İstanbul, 2014

Ansiklopedide Bölümler

2008

2008

Ali Emiri

Kakırman Yıldız A.

Facts On File, Inc. , ss.34-35, 2008

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2018

Ekim 2018

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

MAVİ ATLAS

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

TÜRK İDARE DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

BİLGİ - BELGE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Diğer Dergiler

Eylül 2016

Eylül 2016

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2015

Eylül 2015

MİLLİ EĞİTİM

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2019

Ekim 2019

2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kakırman Yıldız A. , YALÇINKAYA B.
İstanbul, Türkiye

Kasım 2018

Kasım 2018

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kakırman Yıldız A.
Nevşehir, Türkiye

Kasım 2017

Kasım 2017

Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Kakırman Yıldız A.
Ankara, Türkiye

Ödüller

Haziran 2018

Haziran 2018

Akademik Performans

Marmara Üniversitesi

Eylül 2017

Eylül 2017

Başarı Ödülü

Kültür Ve Turizm Bakanlığı

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Çalışma Ödülü

Kültür Ve Turizm Bakanlığı



Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir’de Çocuk Sempozyumu ve Çocuk Festivali

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

İstanbul Şehir Üniversitesi / Şehir’de Çocuk Sempozyumu ve Çocuk Festivali

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2019

2019

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı “Dünyanın İyiliği İçin Çocuk Kütüphaneleri"

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2019

2019

İstanbul Selimiye Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi “Çocukların Okuma Alışkanlığı Kazanmasında Okul- Öğretmen ve Kütüphane İşbirliği

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi “ Kitapkurdu Çocuk Yetiştirmek

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Marmara Belediyeler Birliği Kebikeç Seminerleri “Çocuk Kütüphaneleri Bir Çocuğun Hayatını Değiştirebilir mi”

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Konya Ovası Projesi (KOP) Okuyor Çalıştayı

Moderatör

Konya-Türkiye

2018

2018

6. Ulusal Yayın Kongresi

Çalışma Grubu

Afyon-Türkiye

2018

2018

Kocaeli Kitap Fuarı

Çalışma Grubu

Kocaeli-Türkiye

2018

2018

54. Kütüphane Haftası, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2018

2018

Yaşayan Çocuk Kütüphaneleri

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2017

2017

Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayı

Moderatör

Ankara-Türkiye

2017

2017

Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı

Moderatör

Ankara-Türkiye

2017

2017

Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi Ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Bursa-Türkiye

2017

2017

Yaşamboyu Öğrenmenin İki Aktif Aktörü: Kütüphaneler ve Kütüphaneciler”, Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi Ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu

Çalışma Grubu

Bursa-Türkiye

2017

2017

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mesleğinin Dünü, Bugünü, Yarını, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

3. Milli Kültür Şurası, Yayıncılık ve Kütüphaneler Komisyonu

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

53. Kütüphane Haftası, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2017

2017

Bilgi Okuryazarlığı Ve Yeni Bilgi Teknolojileri

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2016

2016

Kadıköy Aziz Berker Halk Kütüphanesi “En Yakın Arkadaşım Bir Kitap”

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Şehir’de Çocuk Sempozyumu ve Çocuk Festivali

Konferans

İstanbul Şehir Üniversitesi-Türkiye

Mart 2019

Mart 2019

Kitapkurdu Çocuk Yetiştirmek

Seminer

YapıKredi Yayıncılık-Türkiye

Mart 2019

Mart 2019

Dünyanın İyiliği İçin Çocuk Kütüphaneleri

Seminer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı -Türkiye

Mart 2019

Mart 2019

Çocukların Okuma Alışkanlığı Kazanmasında Okul- Öğretmen ve Kütüphane İşbirliği

Seminer

Selimiye Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi-Türkiye

Aralık 2018

Aralık 2018

Çocuk Kütüphaneleri Bir Çocuğun Hayatını Değiştirebilir mi?

Seminer

Marmara Belediyeler Birliği-Türkiye

Aralık 2018

Aralık 2018

Konya Ovası Projesi (KOP) Okuyor Çalıştayı

Çalıştay

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya Bölge İdaresi-Türkiye

Mayıs 2018

Mayıs 2018

6. Ulusal Yayın Kongresi

Çalıştay

Kültür ve Turizm Bakanlığı-Türkiye

Nisan 2018

Nisan 2018

Kocaeli Kitap Fuarı

Konferans

Kocaeli Belediyesi-Türkiye

Kasım 2017

Kasım 2017

Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı

Çalıştay

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü-Türkiye

Kasım 2017

Kasım 2017

Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayı

Çalıştay

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü-Türkiye

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mesleğinin Dünü, Bugünü, Yarını

Konferans

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2017

Nisan 2017

3. Milli Kültür Şurası

Çalıştay

Kültür ve Turizm Bakanlığı-Türkiye

Mayıs 2016

Mayıs 2016

En Yakın Arkadaşım Bir Kitap

Konferans

İstanbul İl Kültür Müdürlüğü-Türkiye