Prof.

ASİYE KAKIRMAN YILDIZ


Faculty of Arts and Sciences

Information and Records Management

Department of Institutional Archives

Biography

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Asiye Kakırman Yıldız, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Arşivcilik Bölümü’nü bitirdikten sonra, aynı yıl mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2005 yılında “Kurumsal Bilginin Stratejik Planlamadaki Rolü” adlı teziyle Yüksek Lisansını; 2009 yılında ise “Kütüphaneler İçin Değişim Yönetimi Modeli” adlı teziyle doktorasını tamamladı.  2014 yılında Doçent olduktan sonra  ülkemizdeki okuma alışkanlığı sorununun çözümünü okul öncesi dönemden başlatan çalışmalar ve okul öncesi dönem çocuklarının halk kütüphanelerinde temsil edilme yetkinliğini analiz eden araştırmalar yapmaya başlamış; bu tarihten sonraki çalışmalarının odak noktasını “çocuklar” oluşturmuştur. 2016 yılında Kültür Bakanlığı'nın davetiyle 3. Milli Kültür Şurası’nda “Yayımcılık ve Kütüphanecilik Komisyonu”nda “Kütüphanecilik” alanını temsil eden tek akademisyendir. 2017 yılında   yine Kültür Bakanlığı'nın davetiyle Türkiye’de ilk kez düzenlenen Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı’nı düzenlemiştir. 2018 yılında, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen “1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu”nun  eş başkanlığını yürütmüş ve ardından 2019 yılında gerçekleştirilen 2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu başkanlığını yapmıştır. Marmara Üniversitesi bünyesinde Çocuk Kütüphaneleri ve Kütüphaneciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurma çalışmaları bulunmaktadır. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün davetiyle İstanbul'daki Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde Görev Yapan Kütüphanecilerin Mesleki Yetkinliklerinin artırılması konusunda seminer ve eğitim çalışmaları yürütmektedir.  Kakırman Yıldız, “Eğitimde Fırsat Eşitsizliğinin Giderilmesinde Çocuk Kütüphanelerinden Yararlanmak” adlı araştırma projesi ile TÜBA 2019 GEBİP adayıdır.

Kakırman Yıldız, birçok dergide hakemlik, editörlük yapmakta olup ulusal ve uluslararası akademik yayınları bulunmaktadır.  Hem vakıf üniversitelerinde hem de Marmara Üniversitesi'nin farklı fakülte ve bölümlerinde Araştırma Yöntemleri, Raporlama ve Bilimsel Yazım Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon, Kütüphane Yönetimi, Bilgi Merkezlerinde Değişim Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı konularında dersler vermektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir.

Education Information

2005 - 2009

2005 - 2009

Doctorate

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Information And Records Management, Turkey

2002 - 2005

2002 - 2005

Postgraduate

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Information And Records Management, Turkey

1997 - 2002

1997 - 2002

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Kütüphaneler için değişim yönetimi modeli

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

2005

2005

Postgraduate

Kurumsal Bilginin Stratejik Planlamadaki Rolü

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Library Sciences, Management of Information and Documents

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Associate Professor

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Information And Records Management

2009 - 2014

2009 - 2014

Research Assistant PhD

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Information And Records Management

2002 - 2009

2002 - 2009

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Information And Records Management

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri

Undergraduate

Undergraduate

Araştırma Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Bilgi Hizmetlerinde Değişim Yönetimi

Associate Degree

Associate Degree

Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Medya Okuryazarlığı

Undergraduate

Undergraduate

Kütüphane Yönetimi

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2017

2017

Okul öncesi dönem çocuğunun eğitim ve gelişiminde kitabın rolü ve busüreçte Anaokulu kütüphanelerinin gerekliliği

KAKIRMAN YILDIZ A.

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.3, pp.792-802, 2017 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

2018

2018

İstanbul’daki Halk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem Çocukları

Kakırman Yıldız A. , Yalçınkaya B. , Saydam V.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.58, no.2, pp.1811-1836, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

İSTANBUL’DAKİ HALK KÜTÜPHANELERİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kakırman Yıldız A. , Yalçınkaya B., Saydam V.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.58, no.2, pp.1811-1836, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2017

2017

Türk Kütüphaneciliğinde Mekân, Kullanıcı Ve HizmetSorunlarının Bir Değerlendirmesi

KAKIRMAN YILDIZ A.

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

An Analysis of Public Libraries’ Ability to Represent Preschool Children in Terms of Their Mission and Responsibilities

KAKIRMAN YILDIZ A. , YALÇINKAYA B., SAYDAM V.

International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

An Analysis of Public Libraries’ Ability to Represent Preschool Children in Terms of Their Mission and Responsibilities

KAKIRMAN YILDIZ A. , SAYDAM V. , YALÇINKAYA B.

The International Institute of Social and Economic Sciences, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

A review of secondary literature on evidence based library management

KAKIRMAN YILDIZ A.

QQML Journal, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okuma Alışkanlığı Kazanmasında Rol Model Olarak Aile

KAKIRMAN YILDIZ A.

Mavi Atlas, vol.1, pp.95-112, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKURYAZARLIĞI BECERİSİNİN GELİŞİMİNDE ARAŞTIRMA METOTLARI DERSİNİN ROLÜ

KAKIRMAN YILDIZ A.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.1, pp.39-54, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Evidence Based Service Policy in Libraries The Reality of Digital Hybrids

KAKIRMAN YILDIZ A.

Sociology and Anthropology, vol.4, pp.947-952, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2016

2016

EVIDENCE BASED LIBRARY MANAGEMENT AS A NEW CONCEPT FOR DECISION MAKERS A CASE STUDY IN TURKEY

KAKIRMAN YILDIZ A.

European Journal of Education Studies, vol.2, pp.29-41, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

DİJİTAL YERLİLER GERÇEKTEN YERLİ Mİ YOKSA DİJİTAL MELEZ Mİ ARE DIGITAL NATIVES REALLY NATIVES OR DIGITAL HYBRIDS

KAKIRMAN YILDIZ A.

The Journal of Academic Social Science Studies- JASSS, vol.5, pp.819-833, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier identifier

2012

2012

EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS TO MANAGE THE LIBRARY RELATIONS BETWEEN MANAGERS AND LIBRARIANS

KAKIRMAN YILDIZ A.

QUALITATIVE & QUANTITATIVE METHODS IN LIBRARIES, pp.141-153, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Sosyal Paylaşım Sitelerinin Dijital Yerlilerin Bilgi Edinme ve Mahremiyet Anlayışına Etkisi

Kakırman Yıldız A.

Bilgi Dünyası, vol.13, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008

2008

Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği

Bir B. B. , Kakırman Yıldız A.

Bilgi Dünyası, vol.8, no.2, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

2001

2001

Teknolojik Gelişmelerin Kütüphanelere Etkisi

Kakırman Yıldız A.

Türk Kütüphaneciliği, vol.15, no.2, pp.172, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Dezavantajlı Çocuklar İçin Sosyalleşme ve Öğrenme Merkezi Olarak Çocuk Kütüphaneleri

KAKIRMAN YILDIZ A.

“Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2019

2019

2019

Bütün Çocukları Kucaklayan Bir Mekân: Çocuk Kütüphaneleri

KAKIRMAN YILDIZ A.

İstanbul Şehır Ünıversıtesı Şehır’de Çocuk Sempozyumu I, Turkey, 25 - 26 April 2019

2018

2018

Üsküdar’xxın Kütüphane Haritası

KAKIRMAN YILDIZ A.

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 19 - 21 October 2018

2018

2018

Yaşayan Çocuk Kütüphaneleri

KAKIRMAN YILDIZ A.

54. Kütüphane Haftası, 25 March 2018

2017

2017

An Analysis of public libraries’xx ability to represent preschool children in terms of their missions and responsibilities

Kakırman Yıldız A. , Saydam V. , Yalçınkaya B.

Proceedings of Teaching and Education Conferences -International Institute of Social and Economic Sciences., Venice, Italy, 24 - 27 April 2017, pp.74-87 Creative Commons License

2017

2017

Yaşamboyu Öğrenmenin İki Aktif Aktörü: Kütüphaneler ve Kütüphaneciler

KAKIRMAN YILDIZ A.

Yerel YönetimlerdeKültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu, 6 - 08 September 2017

2017

2017

Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Eğitim ve Gelişiminde Kitabın Rolü ve Bu Süreçte Anaokulu Kütüphanelerinin Gerekliliği

KAKIRMAN YILDIZ A.

3rd International Conference on SocialSciences and Education Research, 27 - 29 April 2017

2017

2017

Bilgi Okuryazarlığı ve Yeni Bilgi Teknolojileri

KAKIRMAN YILDIZ A.

53. Kütüphane Haftası, 27 - 29 March 2017

2017

2017

Türk Kütüphaneciliğinde Mekan, Kullanıcı ve Hizmet Sorunu

KAKIRMAN YILDIZ A.

III. Milli Kültür Şurası, 3 - 05 March 2017

2016

2016

A Study for Raising The Reading Habit İn Turkey Shall We Play The Librarianship Game

KAKIRMAN YILDIZ A.

International Conference on Social Sciences and Humanities Challanges: From Diversity to Synergy, Üsküp, Macedonia, 11 - 14 May 2016, pp.9-19

2016

2016

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okuma ve Kütüphane Alışkanlığı Kazanmasında Annenin Farkındalığının Önemi

KAKIRMAN YILDIZ A.

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016

Books & Book Chapters

2020

2020

Okul Öncesi Dönemde Çocuk Kütüphanelerinin Önemi

Kakırman Yıldız A.

in: Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem, Asiye KAKIRMAN YILDIZ, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.20-31, 2020

2020

2020

Türkiye’de Üniversite Kütüphanelerinin Yeniden Tasarlanması: Yeni Kütüphane Konsept Tasarımı ile Marmara Üniversitesi Kütüphaneleri ve Değişen Hizmetleri

BEZİRCİ P., GÜNEŞ G. , ÇUHADAR S., ÇİMEN E., KAKIRMAN YILDIZ A. , GÖK A. N. , et al.

in: Türkiye’de Kütüphaneler ve Uygulama Örnekleri, Şahin, Sefa, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.42-69, 2020

2019

2019

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı

KAKIRMAN YILDIZ A. , ÖZDEMİR L.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

Dezavantajlı Çocuklara Fırsat Eşitliği Sunan Eğitim Sağlayıcıları: Çocuk Kütüphaneleri

Kakırman Yıldız A.

in: Kebikeç Seminerleri, Safa Şahin, Editor, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul, 2019

2019

2019

Çocuk Kütüphanelerinin Temel Hizmet ve İlkeleri

Kakırman Yıldız A.

in: Dünyanın İyiliği İçin Çocuk Kütüphaneleri, Asiye KAKIRMAN YILDIZ, Editor, Hiperlink, İstanbul, pp.4-20, 2019

2019

2019

Sosyalleşme ve Öğrenme Merkezi Olarak Çocuk Kütüphaneleri

Kakırman Yıldız A.

in: Prof. Dr. Sedat Sever'e Armağan, Selahattin Dilidüzgün,Cahit Kavçak, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2019

2019

2019

Dezavantajlı Çocuklar İçin Sosyalleşme ve Öğrenme Merkezi Olarak Çocuk Kütüphaneleri

KAKIRMAN YILDIZ A.

in: Prof. Dr. Sedat Sever Armağanı, Dilidüzgün, Selahattin Kavcar, Cahit, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.67-72, 2019

2019

2019

Öğrenme Merkezi Olarak Çocuk Kütüphaneleri

KAKIRMAN YILDIZ A.

in: Dünyanın İyiliği İçin Çocuk Kütüphaneleri, Asiye KAKIRMAN YILDIZ, Editor, Hiperlink, pp.119-137, 2019

2018

2018

Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı

POLAT C., YILMAZ E., KAKIRMAN YILDIZ A.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2018

2018

2018

Okuma Kültürü ve Halk Kütüphaneleri

Kakırman Yıldız A.

in: Halk Kütüphaneleri Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller, Mehmet Ali Akkaya,Hüseyin Odabaş, Editor, Hiperlink, İstanbul, 2018

2014

2014

Etkin ve Verimli Bir Kütüphane Yönetiminde Kütüphanecilerin Sahip Olması Gereken Temel Yetkinlikler

Kakırman Yıldız A.

in: İsmail E. Erünsal’a Armağan , Hatice Aynur,Bilgin Aydın ve Mustafa Birol Ülker, Editor, Ülke Armağan, İstanbul, 2014

Episodes in the Encyclopedia

2008

2008

Ali Emiri

Kakırman Yıldız A.

Facts On File, Inc. , pp.34-35, 2008

Scientific Refereeing

October 2018

October 2018

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

September 2017

September 2017

TÜRK İDARE DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

September 2017

September 2017

BİLGİ - BELGE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Other Journals

September 2017

September 2017

MAVİ ATLAS

National Scientific Refreed Journal

September 2016

September 2016

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

September 2015

September 2015

MİLLİ EĞİTİM

National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

Ekim 2019

Ekim 2019

2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu

Scientific Congress

Kakırman Yıldız A. , YALÇINKAYA B.
İstanbul, Turkey

Kasım 2018

Kasım 2018

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu

Scientific Congress

Kakırman Yıldız A.
Nevşehir, Turkey

Kasım 2017

Kasım 2017

Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı

Workshop Organization

Kakırman Yıldız A.
Ankara, Turkey

Awards

June 2018

June 2018

Akademik Performans

Marmara Üniversitesi

September 2017

September 2017

Başarı Ödülü

Kültür Ve Turizm Bakanlığı

May 2017

May 2017

Çalışma Ödülü

Kültür Ve Turizm BakanlığıEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir’de Çocuk Sempozyumu ve Çocuk Festivali

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2019

2019

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı “Dünyanın İyiliği İçin Çocuk Kütüphaneleri"

Working Group

İstanbul-Turkey

2019

2019

İstanbul Şehir Üniversitesi / Şehir’de Çocuk Sempozyumu ve Çocuk Festivali

Working Group

İstanbul-Turkey

2019

2019

Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi “ Kitapkurdu Çocuk Yetiştirmek

Working Group

İstanbul-Turkey

2019

2019

İstanbul Selimiye Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi “Çocukların Okuma Alışkanlığı Kazanmasında Okul- Öğretmen ve Kütüphane İşbirliği Sustainable Development

Working Group

İstanbul-Turkey

2018

2018

Konya Ovası Projesi (KOP) Okuyor Çalıştayı

Moderator

Konya-Turkey

2018

2018

Marmara Belediyeler Birliği Kebikeç Seminerleri “Çocuk Kütüphaneleri Bir Çocuğun Hayatını Değiştirebilir mi”

Working Group

İstanbul-Turkey

2018

2018

6. Ulusal Yayın Kongresi

Working Group

Afyon-Turkey

2018

2018

Kocaeli Kitap Fuarı

Working Group

Kocaeli-Turkey

2018

2018

54. Kütüphane Haftası, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Invited Speaker

Ankara-Turkey

2018

2018

Yaşayan Çocuk Kütüphaneleri

Working Group

Ankara-Turkey

2017

2017

Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayı

Moderator

Ankara-Turkey

2017

2017

Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı

Moderator

Ankara-Turkey

2017

2017

Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi Ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu

Invited Speaker

Bursa-Turkey

2017

2017

Yaşamboyu Öğrenmenin İki Aktif Aktörü: Kütüphaneler ve Kütüphaneciler”, Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi Ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu

Working Group

Bursa-Turkey

2017

2017

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mesleğinin Dünü, Bugünü, Yarını, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Working Group

İstanbul-Turkey

2017

2017

3. Milli Kültür Şurası, Yayıncılık ve Kütüphaneler Komisyonu

Working Group

İstanbul-Turkey

2017

2017

53. Kütüphane Haftası, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Invited Speaker

Ankara-Turkey

2017

2017

Bilgi Okuryazarlığı Ve Yeni Bilgi Teknolojileri

Working Group

Ankara-Turkey

2016

2016

Kadıköy Aziz Berker Halk Kütüphanesi “En Yakın Arkadaşım Bir Kitap”

Working Group

İstanbul-Turkey

Invited Talks

May 2019

May 2019

Şehir’de Çocuk Sempozyumu ve Çocuk Festivali

Conference

İstanbul Şehir Üniversitesi-Turkey

March 2019

March 2019

Kitapkurdu Çocuk Yetiştirmek

Seminar

YapıKredi Yayıncılık-Turkey

March 2019

March 2019

Dünyanın İyiliği İçin Çocuk Kütüphaneleri

Seminar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı -Turkey

March 2019

March 2019

Çocukların Okuma Alışkanlığı Kazanmasında Okul- Öğretmen ve Kütüphane İşbirliği

Seminar

Selimiye Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi-Turkey

December 2018

December 2018

Çocuk Kütüphaneleri Bir Çocuğun Hayatını Değiştirebilir mi?

Seminar

Marmara Belediyeler Birliği-Turkey

December 2018

December 2018

Konya Ovası Projesi (KOP) Okuyor Çalıştayı

Workshop

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya Bölge İdaresi-Turkey

May 2018

May 2018

6. Ulusal Yayın Kongresi

Workshop

Kültür ve Turizm Bakanlığı-Turkey

April 2018

April 2018

Kocaeli Kitap Fuarı

Conference

Kocaeli Belediyesi-Turkey

November 2017

November 2017

Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı

Workshop

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü-Turkey

November 2017

November 2017

Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayı

Workshop

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü-Turkey

May 2017

May 2017

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mesleğinin Dünü, Bugünü, Yarını

Conference

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi-Turkey

April 2017

April 2017

3. Milli Kültür Şurası

Workshop

Kültür ve Turizm Bakanlığı-Turkey

May 2016

May 2016

En Yakın Arkadaşım Bir Kitap

Conference

İstanbul İl Kültür Müdürlüğü-Turkey