Türk Kütüphaneciliğinde Mekan, Kullanıcı ve Hizmet Sorunu


KAKIRMAN YILDIZ A.

III. Milli Kültür Şurası, 3 - 05 Mart 2017